nieuws

Record aantal faillissementen in Belgische bouwsector

bouwbreed

In Belgie gingen vorig jaar 7576 bedrijven failliet, waaronder 1114 bouwondernemingen. Het aantal faillissementen in de bouw nam daarmee toe met 12 procent vergeleken met 1996.

De meeste aannemers gingen failliet in de provincie Antwerpen. Dat heeft te maken met het feit dat een kwart van alle Vlaamse bouwbedrijven in deze provincie is gevestigd. Veel van deze over de kop gegane bouwbedrijven waren ofwel eenmanszaken, ofwel bedrijfjes met slechts enkele werknemers.

Het onderzoeksbureau Dun en Bradstreet, dat een onderzoek instelde naar de oorzaak van het toenemend aantal faillissementen, voert daarvoor verschillende oorzaken aan. De belangrijkste is dat de concurrentie tussen de bouwbedrijven de afgelopen jaren fors is toegenomen. Dit werd nog aangewakkerd door een inkrimpende markt voor niet-woongebouwen (kantoren, bedrijfsgebouwen, opslagplaatsen en dergelijke) en infrastructuurwerken. Dit laatste heeft te maken met de krappe overheidsfinancien.

Ook het feit dat er steeds minder gebouwd wordt voor administratieve en industriele activiteiten leidt tot een vermindering van opdrachten in de bouw. Het aantal bouwondernemingen dat failliet ging in de sector niet-woongebouwen steeg van 27 in 1996 tot 95 in 1997. In de categorie dakwerkers, stukadoors en vloerleggers deden zich vorig jaar 159 faillissementen voor, tegenover 63 het jaar tevoren.

Minder winst

Uit gegevens van de Belgische Kredietbank blijkt dat ook de sedert 1991 alsmaar zwakker worden financiele positie van de bouwbedrijven een rol heeft gespeeld bij het toenemend aantal faillissementen. Sedert 1991 is er namelijk sprake van een aanhoudende daling van de winst bij 6000 bouwondernemingen die al minstens vijf jaar actief zijn.

Ofschoon de meeste faillissementen in de Belgische bouw zich vorig jaar in de eerste helft van het jaar voordeden en daarna een vertraging in het ritme optrad, zijn er nog geen aanwijzingen dat deze trend zich dit jaar zal doorzetten.

De bouwsector verwacht wel dat de grootste jaarlijkse bouwtentoonstelling Batibouw, die van 26 februari tot 4 maart in Brussel plaatsvindt, zoals elk jaar tot enkele duizenden bouwopdrachten zal leiden. Maar het zijn doorgaans niet de kleinere bedrijven die met deze opdrachten aan de haal gaan.

Reageer op dit artikel