nieuws

Randstad heeft vooral meer eenheid nodig

bouwbreed Premium

Het stedelijk gebied in West-Nederland moet tot een Deltametropool worden omgevormd. Daarbij gaat het erom dat van de Randstad meer een eenheid wordt gemaakt in plaats van de “huidige lappendeken van dorpen, stadjes, steden en allerlei soorten nieuwbouw”.

Het idee hiervoor hebben de wethouders van ruimtelijke ordening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gisteren aan minister De Boer ontvouwd. De bewindsvrouwe juichte hun pleidooi voor stedelijke vernieuwing toe.

De wethouders, Noordanus van Den Haag, Rijckenberg van Utrecht, Stadig van Amsterdam en Kombrink van Rotterdam, pleiten voor meer eenheid in de Randstad. Daarbij is het van belang dat er een einde komt aan de huidige territoriale bestuursgrenzen van gemeenten en provincies. De ruimtelijke ordening laat zich nu eenmaal niet in grenzen vangen.

In de visie van de wethouders krijgt de nieuwe metropool een groter repertoire aan stedelijke milieus waar rond het jaar 2030 minstens een miljoen mensen meer zullen wonen dan nu. “Daarbij gaat het om het toevoegen van hooggewaardeerde meer dorpse milieus, doorweven met buitenplaatsen en landgoederen, zowel in combinatie met bos en duin als in combinatie met rivieren en plassen.” Het is overigens dit beeld dat bij minister De Boer op enige weerstand stuit. Zij zei gisteren tijdens de overhandiging van de plannen vooralsnog tegen dorpachtige stadsuitbreidingen te zijn.

Infrastructuur

De infrastructuur moet in de Deltametropool ook anders geregeld gaan worden. De vier visionairs bepleiten een systeem van stadshavens waar alle soorten van vervoer bij elkaar komen. De verschillende spoorwegstations, autowegstations voor openbaar vervoer en parkeergelegenheid voor particuliere auto’s maar ook de luchthavens moeten vervolgens met elkaar worden gekoppeld. “Aldus ontstaat een systeem van stadshavens in de deltametropool die onderling door een metropolitaan railsysteem met elkaar zijn verbonden.”

Uiteraard is er in de Deltametropool van de vier wethouders volop ruimte voor groen. In het stedelijk gebied moet daar door middel van de inrichting van parken uiting aan worden gegeven. Buiten de stad is de bevolking aangewezen op ontspanning in het Groene Hart. En hiervoor hebben de ro-wethouders een in de ogen van De Boer “buitengewoon inspirerend” plan bedacht: Het Groene Hart moet tot een Waterrijk worden omgevormd. “Dit Waterrijk zal door welgekozen ligging en vorm van plassen en waterlopen bijdrage aan de inrichting van de Deltametropool”, aldus de ‘grote vier’.

Reageer op dit artikel