nieuws

Producenten metselmortelsamen in een vereniging Doel certificatie van gemetselde gevels

bouwbreed

De producenten van metselmortels hebben een vereniging opgericht, de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO). Het doel is, samen met andere organisaties meer structuur te brengen in de wereld van het metselwerk. Dat moet onder andere leiden tot de certificatie van gemetselde gevels.

De reacties op de oprichting van de NeMO zijn positief. “Het is een prachtig resultaat van de inspanning van de afgelopen jaren”, is het commentaar van J.J. Niehe, directeur van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM). “Voor ons is het prettig om een aanspreekpunt te hebben. Het maakt het makkelijker om met de toeleveranciers over globale belangen te kunnen spreken. Een voorbeeld is de procescertificatie van metselwerk. Ik denk dat die regeling nog dit jaar gereed komt.”

Ook prof. ir. D.R.W. Martens, hoogleraar Stapelbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven, reageert positief. “Ik kan het alleen maar toejuichen. Het werd tijd, dat er zo’n organisatie tot stand kwam, om de zaken geen twee keer te hoeven doen.” De leerstoel van Martens wordt betaald door de Stichting Stapelbouw. De mortelproducenten nemen al vanaf 1995 deel aan de Stichting als ‘de mortelbranche’. Nu is het eindelijk tot een formele organisatie gekomen.

Nat en droog verenigd

In de NeMO zijn alle producenten van metselmortel verenigd, zowel van de natte specie als van de verschillende droge mortels. De historische grenzen zijn daarmee overschreden. De NeMO wil met een aantal maatregelen bereiken, dat de totale omzet tenminste stabiel blijft.

“De branche groeit gelijk op met de bouw. Alleen in de utiliteitsbouw neemt het aandeel van de gemetselde gevel toe. Om dat aandeel te kunnen behouden, moet er meer structuur in de metselwereld komen”, licht ir. C.A. Quirijns toe. Hij is directeur van Beamix Mortelprodukten BV te Eindhoven en voorzitter van de NeMO.

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd in Aadorp bij Almelo. Behalve certificering van het metselproces streeft de NeMO nog veel meer na. Er moet een National Application Document (NAD) komen bij de Europese voornorm voor metselwerk, die naar verwachting in augustus verschijnt.

De arbeidsomstandigheden moeten worden verbeterd, de milieuaspecten van metselwerk onderzocht, er moeten constructieve rekenregels komen en de kennis in de metselbranche moet worden vergroot.

Reageer op dit artikel