nieuws

Procedurefouten bij nieuwbouw op oude vuilstort Heerenveen

bouwbreed

De gemeente Heerenveen heeft de afgravingswerkzaamheden voor nieuwbouw op de voormalige vuilstort Kostverloren voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat gebeurde op aandringen van omwonenden en onder druk van de Milieu-inspectie. Het betreft de bouw van een bedrijfshal voor arkenbouwer Spruijt. Bij de vergunningsprocedure zijn tal van fouten gemaakt.

De gemeente Heerenveen en de provincie Friesland beschuldigen elkaar van het ontlopen van verantwoordelijkheden. Heerenveen stelt dat de provincie zijn verantwoordelijkheid als bevoegd gezag onvoorwaardelijk heeft doorgeschoven naar de gemeente. Friesland op haar beurt meent dat de gemeente zich op onbevoegd terrein begeeft door en twijfelachtig te handelen bij het afgeven van de milieuvergunning en te hebben vergeten een ontgrondingsvergunning aan te vragen. Vast staat dat de gemeente dat laatst heeft verzuimd.

Punt van discussie is ook de grondafvoer. Grondafval van een stort moet volgens de wet ten alle tijde worden afgevoerd naar een erkende vuilstortplaats. Volgens de gemeente antwoordde de provincie dat het bij Spruijt ging om verplaatsing van stortmateriaal binnen dezelfde locatie. Daardoor valt de vergunningsaanvraag voor het afvoeren van de grond onder de Wet Milieubeheer en wordt het een gemeentelijke aangelegenheid.

Heerenveen stelt te hebben gehandeld met toestemming van de provincie. “Op basis van de informatie die we van de provincie hebben gekregen, waren we bevoegd vergunningen af te geven. Spruijt heeft verder Ingenieursbureau Oranjewoud bodem- en wateronderzoek laten doen en daaruit bleek dat er geen risico’s waren”, aldus milieuwethouder Meine Scheweer.

De grondwerkzaamheden liggen nu stil, in afwachting van de uitkomst van overleg tussen het Openbaar Ministerie, de Milieu-inspectie, de gemeente Heerenveen en de provincie. De afgelopen dagen is koortsachtig overleg gevoerd tussen deze partijen.

Vraag is of de ontgrondingsvergunning alsnog achteraf kan worden verleend aan Spruijt. In dat geval kunnen de betrokken aannemers, Lolkema uit Joure en Bustra uit Luinjeberd, de werkzaamheden voortzetten.

De grondwerkzaamheden op de voormalige vuilstort Kostverloren bij Heerenveen zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Onderzocht wordt waar fouten zijn gemaakt in de vergunningsprocedure.

Reageer op dit artikel