nieuws

Principeakkoord bereikt over cao timmerfabrieken

bouwbreed Premium

Na vier onderhandelingsronden hebben werkgevers en bonden een principeakkoord gesloten voor de 11.600 werknemers die vallen onder de cao voor de timmerfabrieken. Naast de automatische prijscompensatie plus 3% over 2 jaar, moet er nog veel onderzocht worden.

De nieuwe cao heeft een tweejarige looptijd van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1999. In die tijd krijgen de werknemers de prijscompensatie en een loonsverhoging van 3%. Deze wordt betaald in 4 partjes van 0,75%, telkens per 15 juli en 31 december.

Daarnaast komt er een onderzoek naar de beloningsstructuur. Hierin wordt bekeken hoe werkervaring kan gaan meespelen in de hoogte van het loon.

Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om de vut om te bouwen tot een vroegpensioenregeling. Dit zou dan in 2004 moeten ingaan. In verband hiermee zullen werkgevers vanaf 1 oktober dit jaar 1% in het vut-fonds storten.

De bestaande afspraken over overwerk worden gedetailleerd uitgewerkt. De overwerktoeslag gaat voortaan in na een half uur per dag in plaats van 2,5 uur per week.

Verder komt een er onderzoek naar de werkdruk en de mogelijkheden om het werk van oudere werknemers te verlichten. Voor 55-plussers komt er de mogelijkheid om een deel van het jaar te kiezen voor een vierdaagse werkweek. Daarvoor kunnen zij hun ongeveer 20 extra vrije dagen inzetten.

Uitzendkrachten

Net als in de bouw-cao wordt de positie van uitzendkrachten verbeterd. Voor vakkrachten, mensen met een vakdiploma of werkervaring in de sector, wordt de cao timmerfabrieken van kracht.

Dit geldt ook voor arbeidskrachten die in het laatste jaar 3 maanden in de sector als uitzendkracht hebben gewerkt. Uitzendkrachten voor wie na een half jaar nog werk is, krijgen een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd aangeboden.

De nieuwe cao bevat voorts afspraken over arbeidsomstandigheden. Zo worden gehoorplastieken verplicht boven de 80 dBA. De tilnorm van 23 kilo wordt ingevoerd en het schoonmaken van de werkplek moet binnen werktijd uitgevoerd kunnen worden.

Tenslotte is de medezeggenschap binnen bedrijven anders geregeld naar aanleiding van een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden, waarin de grens voor een verplichte OR wordt verhoogd naar 50 werknemers.

In de cao timmerfabrieken is daarom afgesproken dat er bij bedrijven, tussen de 10 en 50 man personeelsvertegenwoordigingen komen. De mensen die daarin zitten, krijgen recht op twee extra scholingsdagen boven de 20 uur die nu al in de cao zit.

Reageer op dit artikel