nieuws

Prangende vragen

bouwbreed Premium

De parlementaire democratie is een groot goed, maar soms heeft zij in Nederland de neiging door te slaan. Het fenomeen van schriftelijk vragen stellen lijkt op sommige momenten volledig uit de hand te lopen. Ze willen namelijk alles weten, die parlementariers. Tot het aantal knopen op de jas van de minister.

Geregeld wordt het fenomeen benut om nogmaals de onbegrepen mening van een fractie over een prangende kwestie te ventileren. Oppositiepartijen als het CDA, SP en GroenLinks zijn daarom bij uitstek de schriftelijke vragenstellers.

Als de regeringspartijen vragen stellen moet je op je hoede zijn. Dan kan het om gewichtige zaken gaan. Deze parlementariers kunnen immers buiten het officiele circuit om rechtstreeks communiceren met de bewindslieden. Zeker als het gaat om simpele weetjes.

Des te opvallender waren daarom de vragen die de VVD’ers Blaauw en Hofstra drie weken geleden stelden over lease-auto’s. Ze wilden precies weten hoeveel het ministerie van Verkeer en Waterstaat er beschikbaar heeft gesteld. Waarom werd niet duidelijk. Maar in de wandelgangen van de Tweede Kamer vertrouwde Hofstra ons toe dat het zou kunnen zijn dat het ministerie zelf met lease-auto’s onder de kosten van rekeningrijden uit zou willen komen.

Als ware rechercheurs stortten de VVD’ers zich op het onderwerp. Dit onrecht mocht niet geschieden. Maar helaas voor de parlementariers is het antwoord van minister Netelenbos even curieus als hun eigen vragen. Welgeteld veertien, ja u leest het goed, veertien medewerkers van Verkeer en Waterstaat hebben een lease-auto. Dat wil zeggen een op de duizend, want bij het ministerie werken 14.000 mensen.

Verkeer en Waterstaat stelt alleen lease-auto’s beschikbaar als het openbaar vervoer geen alternatief is en de kosten lager liggen dan de vergoedingen die voor het zakelijk gebruik van een prive-auto moeten worden betaald. En, zo blijkt uit het antwoord van minister Netelenbos, de VVD hoeft zich geen zorgen te maken dat die regels veranderen als rekeningrijden wordt ingevoerd. Er worden dan geen extra lease-auto’s beschikbaar gesteld. Het zou ook niet uitmaken, want ook bestuurders van lease-auto’s moeten betalen bij het passeren van de ‘tolpoort’.

De VVD zal opgelucht ademhalen. Een kabinetscrisis is niet nodig. Blauw en Hofstra kunnen hun aandacht richten op een volgende case. Misschien is het een idee aan Netelenbos te vragen hoeveel nachtjes het nog slapen is, eer zij jarig is.

Reageer op dit artikel