nieuws

‘Ook in het bouwonderwijs raken docenten overspannen’

bouwbreed Premium

Volgepropte klassen en docenten die het werk nauwelijks aankunnen zijn in het bouwonderwijs net als in het voortgezet onderwijs vaker regel dan uitzondering. Door invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), vorig jaar, zijn de taken van de scholen verzwaard. Geld om werk uit te besteden ontbreekt omdat minister Ritzen (onderwijs) weigert de scholen financieel tegemoet te komen.

Dit blijkt uit reacties op de staking van docenten uit het voortgezet onderwijs, afgelopen donderdag. In de cao willen ze zien vastgelegd dat ze 26 uur per week in plaats van 28 uur voor de klas moeten staan, dat oudere leerkrachten minder werk krijgen en dat het aantal leerlingen per klas omlaag moet. Volgens de werkgevers ontbreekt hiervoor het geld. Minister Ritzen (onderwijs) weigert financiele steun.

“Binnen het beroepsonderwijs is de werkdruk net zo hoog als binnen het voortgezet onderwijs”, zegt W. Turpijn, directeur van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf. “Alleen halen die problemen bijna nooit de media. Ook bij de regionale opleidingscentra zijn er leraren die bijna het loodje leggen, maar staken doen ze niet zo snel.” Volgens Turpijn plaatst de WEB veel scholen voor grote problemen omdat ze veel meer werk hebben dan voor de invoering van deze wet. Het feit dat onder meer scholen worden samengevoegd tot grote regionale centra brengt bijvoorbeeld een hoop extra inspanning met zich mee. Indien Ritzen meer geld zou geven om taken uit te besteden, zouden de moeilijkheden voor een belangrijk deel worden opgelost.

Mevrouw A. Wassing, lid van het college van bestuur van het Regionaal Opleidingscentrum Breda, bevestigt dat de problemen in het beroepsonderwijs net zo groot zijn als in het voortgezet onderwijs. “Dat er binnen het voortgezet onderwijs wordt gestaakt, komt door de cao-onderhandelingen die momenteel plaatsvinden. Of zoiets ook bij het beroepsonderwijs staat te gebeuren hangt af van hoe voor ons de cao-onderhandelingen verlopen.”

L. van Rijn unit-directeur Bouw van het Utrecht-college: “De problemen waar de docenten uit het beroepsonderwijs tegen aanlopen zijn niet anders dan van onze collega’s uit het voortgezet onderwijs.” Ook hij wijt de problemen in belangrijke mate aan de invoering van de WEB. “Er moet heel veel veranderen en dat geeft een enorme werkdruk. Daardoor raken docenten soms overspannen”, zegt hij somber.

De afdeling bouwkunde van het Zadkinecollege te Rotterdam is ook al niet te spreken over de WEB. “Door de nieuwe wetgeving zijn de taken verzwaard, terwijl de overheid ons niet genoeg geld geeft om die taken op een behoorlijke manier te kunnen invullen”, zegt woordvoerder Schilperoort. “Op dit moment geven de docenten aan dat ze weliswaar te veel werk hebben, maar dat ze desondanks toch gewoon doorgaan. De leerlingen merken soms dat docenten hun werk niet oppikken zoals dat hoort. Met andere woorden, de kwaliteit van ons product staat op de tocht.”

Hans de Groot, teamleider weg- en waterbouw bij het deeltijd onderwijs (beroepsbegeleidende leerweg) van het Zadkinecollege, kent de problemen maar is niettemin optimistisch. “We zagen van te voren aankomen dat dit soort dingen een rol zouden gaan spelen en daarom hebben we maatregelen genomen opdat we ons werk binnen de daarvoor gestelde tijd kunnen doen. Dat neemt niet weg dat ook bij ons de werkdruk te hoog is.”

Reageer op dit artikel