nieuws

Noordanus slaat terug ‘Schuld Habo-debacle ligt bij voorgangers en directie’

bouwbreed

Wethouder Noordanus zegt er alles aan gedaan te hebben om Habo goed in het zadel te helpen. De schuld van het debacle ligt bij zijn voorgangers, en de vorige en huidige directie. Noordanus slaat terug.

Habo zou geen schijn van kans hebben gehad. De gemeente heeft het bedrijf in een zwembroek en een T-shirt de noordpool opgestuurd.

“Iedereen kan zo’n goedkope niet op cijfers gebaseerde uitspraak doen. Maar het bedrijf is met een normale solvabiliteit van ongeveer 20 procent van start gegaan. Met een redelijk voorziene orderportefeuille en de toezegging de preferente positie bij inschrijvingen te continueren. De bedrijfskundige adviseurs van het bedrijf, de banken, de fiscus en ook de accountants hadden het gevoel dat het goed zat.”

Noordanus komt er een paar keer op terug: “Dat verhaal van die zwembroek steekt mij enorm. Maar ik zit niet op de bok. Ik kan niet zien wat er bij het aannemen van werk wel en niet is gebeurd.”

Waarom is Habo failliet gegaan?

“Op een aantal lopende werken is flinke verliezen gescoord. De omzetprognoses van de directeur waren te optimistisch. En ze hebben op het punt algemene kosten slecht geboerd. Daar zit de kern van het probleem.”

Er was geen financiele buffer. Bij de geringste tegenslag moest het schip wel kapseizen.

“Dan ben je verkeerd geinformeerd. Bij de start is stevig over de benodigde buffer onderhandeld. Er is een solvabiliteit gecreeerd die normaal was voor een bouwbedrijf met die omzet. Dat was niet mijn oordeel, maar van de hele club. Ik wou dat ik als gemeente Den Haag een solvabiliteit van 20 procent had. Overigens kwam directeur Goeree medio 1997 met de vraag om steun. Een vordering van f. 1,1 miljoen is toen omgezet in een achtergestelde lening.”

Volgens onze informatie was het eigen vermogen nul bij een balanslengte van f. 50 miljoen.

“Dat klopt niet.”

Hoeveel was het dan wel?

“Ik dacht een garantievermogen in de orde van grootte van een miljoen of drie en een balanstotaal van f. 15 miljoen.

Voelt u zich achteraf belazerd door degenen die u bij de start hebben geadviseerd?

“Weet ik niet. Volgens mij deugde de berekeningen. En de vooruitzichten voor de orderportefeuille ook. Ik denk dat een aantal werken te krap zijn aangenomen. Als je bijvoorbeeld ziet dat zich tijdens de bouw van scholen een paar miljoen verlies aankondigt, is er iets mis met de feitelijke bedrijfsvoering. Hoe kan er bij een aanneemsom van f. 8,2 miljoen een min zijn ontstaan van f. 2 miljoen?”

Heeft u niet overwogen niet blind te varen op wat de adviseurs hebben gezegd?

“Misschien leer je tijdens de rit. Maar iemand als Goeree kocht niet zonder eigen risico. Ik dacht en denk nog steeds dat ik kon uitgaan van het financiele voorwerk dat voor een deel was gedaan door adviseurs van Habo.

Ik heb de afgelopen jaren heftig geprobeerd oplossingen te vinden voor de brokken die mijn voorgangers hebben gemaakt. Dat ging tegen de klippen op. Ik vind het ook een nederlaag dat het niet is gelukt. Niemand is tot het onmogelijke gehouden. Had ik zelf directeur moeten worden? Ik weet niet of dat goed was geweest voor het bedrijf.”

Zie verder pagina 3

Reageer op dit artikel