nieuws

Nieuw ziekenhuis in Deventer komt maar niet van de grond Ministerie dwarsboomt bouwplannen

bouwbreed

Na een reeks van bouwperikelen is het wederom raak in Deventer: al geruime tijd liggen de bouwplannen voor een nieuw ziekenhuis in de ijskast. Het ziet er naar uit dat ze nooit zullen worden gerealiseerd en dat er een geheel nieuw ontwerp moet komen.

Eerder werd een ontwerp voor een groot kantorencomplex bij het station geamputeerd en waren er politieke strubbelingen over een nieuwe schouwburg (die staat er inmiddels wel). Nu is de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis aan de beurt: het ministerie van WVS heeft krachtig aan de noodrem getrokken. Van bouwgemachtigde P. Verschoor van dat ministerie mag het ontwerp regelrecht de prullenbak in. De architect, bureau Wiegerinck uit Arnhem, is er nogal zwijgzaam over. “Het ligt heel gevoelig”, laat een woordvoerder weten. Volgens het bureau voldoet het ontwerp aan alle eisen en is de relatie met het ziekenhuisbestuur prima.

De nieuwbouw is gepland in de wat buitenaf gelegen wijk De Rielerenk. Het ontwerp kreeg de zegen van het College van Ziekenhuisvoorzieningen. De ziekenhuisdirectie was er helemaal mee in z’n nopjes. Maar het ministerie vindt het ontwerp ‘te wijdlopig’ in de meest letterlijke zin: de loopafstanden zouden te groot zijn en door ruimteverspilling zouden onderhoud en energieverbruik te duur uitvallen. Compacter bouwen betekent echter hoger bouwen. Nu zijn er maar drie bouwlagen getekend en volgens het ziekenhuis is dat in overeenstemming met het ‘groene’ karakter van de geplande locatie. Secretaris B. Meijer van het College van Ziekenhuisvoorzieningen vindt dat ‘laagbouw niet is verboden’. (“We bouwen hier geen staatsziekenhuizen.”)

Met het project is een kleine driehonderd miljoen gemoeid.

Te duur

Het besluit tot nieuwbouw dateert van 1991. Eerdere plannen voor aanpassing en verbouwing van de huidige locaties belandden ook al in de prullenbak, omdat ze te duur uitvielen. Ooit werd gehoopt in 1994 te kunnen gaan bouwen. Maar strubbelingen en meningsverschillen over ruimtebenutting en het aantal vierkante meters, wisselende bouw- en technische adviseurs, brachten het ministerie ertoe Verschoor op het project te zetten. En die heeft nu juist als hoofdbezwaar het inefficiente gebruik van kubieke meters.

Daarnaast is er nog een waslijst van detailkritiek, zoals het mortuarium, dat naast de personeelsingang ligt en een personeelsrestaurant dat niet aansluit op de centrale keuken. Verschoor besluit zijn klachtenlijst met “etcetera, etcetera.” Hij wil een geheel nieuw ontwerp voor een compact ziekenhuis met 490 bedden dat niet meer dan tweehonderd miljoen kost. Het huidige project kost driehonderd miljoen.

Inmiddels heeft de gemeente Deventer zich wat inschikkelijker getoond: volgens wethouder Jan Bugter zouden vier bouwlagen ‘moeten kunnen’. Ook ziekenhuisdirecteur B. Grimmelt is door de bocht: “Het huidige ontwerp handhaven we niet.”

Toch opknappen

Dat er een nieuw ziekenhuis komt is zeker, alleen weet niemand meer wanneer. “Met hetzelfde gemak wordt het vijf jaar later”, vreesde de directeur vorig jaar al, die overigens de interventie van het ministerie toen “verbazingwekkend” noemde. En in ieder geval wordt het niet goedkoop: op de grondkosten van bijna 16 miljoen zitten rentelasten van zo’n zes ton per jaar, waarvoor aan het ministerie een vergoeding is gevraagd. Gevreesd wordt dat er pas na het jaar 2000 iets zichtbaars gaat gebeuren.

Dat heeft weer tot gevolg dat de huidige locaties toch moeten worden opgeknapt, waarvoor het ministerie ruim twintig miljoen zou moeten ophoesten.

Voortgang onzeker

Hoe het nu verder moet weet niemand precies. Het Deventer Ziekenhuis gaat niet verder dan te verklaren dat “er een toekomstvisie wordt ontwikkeld”. Het project ligt stil, zo wordt bevestigd. Er wordt niet meer getekend, noch door Wiegerinck, noch door een andere architect, valt bij het architectenbureau in Arnhem te beluisteren. De gemeente Deventer legt zich daarbij neer. Het bestemmingsplan is er, het ziekenhuis moet het zelf maar met het ministerie uitzoeken, vinden ze op het gemeentehuis.

Reageer op dit artikel