nieuws

Negen dagen eigen risico vorstverlet Bijna akkoord over nieuwe regeling

bouwbreed

Werkgevers in de bouw zullen met ingang van de winter ’98-’99 de kosten van vorstverlet gedurende de eerste negen dagen op eigen rekening moeten nemen. Ze kunnen er voor kiezen daar nog eens negen dagen eigen risico aan toe te voegen. Dit is het resultaat van overleg tussen werkgevers en de bonden over aanpassing van de vorstverletregeling.

Uit de discussie is een voorstel gerold voor een nieuwe regeling. Kern daarvan is dat werkgevers de eerste negen dagen van vorstverlet voor eigen risico moeten nemen. Daarna kunnen zij als gebruikelijk de kosten declareren bij het Risicofonds.

De regeling zal een nauwkeurige omschrijving bevatten wanneer in een regio sprake is van vorst. Verder wordt in de cao opgenomen dat bij een gevoelstemperatuur vanaf -6 gr. C. niet gewerkt behoeft te worden.

Om de werkzekerheid te vergroten, betalen de werkgevers premie op basis van het aantal werknemers dat in de zomer in dienst is. Hierdoor levert het ’s winters ontslaan van werknemers geen voordeel meer op. Over twee jaar wordt bekeken of de regeling voldoet.

Premieverhoging

Als dan blijkt dat er geen negatieve gevolgen zijn geweest voor de werkzekerheid en de arbeidsomstandigheden, is het mogelijk de regeling uit te breiden met een vrijwillig eigen risico van nog eens negen dagen. Deze termijnen zijn niet toevallig gekozen, maar gebaseerd op een gemiddeld aantal vorstdagen per winter van 18 dagen.

Het vrijwillige eigen risico kan worden ingetrokken als de werkzekerheid of arbeidsomstandigheden er bij een individueel bedrijf toch onder te lijden hebben.

Aanleiding om de risicoregeling te veranderen, is de enorme stijging van de premies voor werkgevers; van 2,5% in 1997 naar 6% in 1998. Voor de afbouwsector ligt de premie nog hoger.

Die premiestijging had minder te maken met strenge winters en hoge declaraties, maar meer met de plundering van het Risicofonds ten behoeve van het vut-fonds. Dit was in de vorige cao afgesproken.

Nog onduidelijk is welke premie-effecten een nieuwe regeling heeft. Momenteel is SFB-CAO-regelingen bezig berekeningen uit te voeren.

Akkoord

De beide bouwbonden hebben inmiddels het voorstel aan hun achterbannen voorgelegd. De Bondsraad van de Hout- en Bouwbond CNV is akkoord gegaan.

De Bouw- en Houtbond FNV heeft de nieuwe regeling besproken in de vakgroepsraad. Die zag nog de nodige haken en ogen. Besloten is de regeling ook in de regio’s te laten bekijken. Op 24 maart komt het voorstel dan terug in de vakgroepsraad. Verwacht wordt dat er dan een definitieve beslissing valt.

Het bureau Verletbestrijding van het SFB krijgt andere taken. Nu is het vooral een controle-apparaat dat naagaat of de vijf verplich-

te verletbestrijdingsmaatregelen worden gehanteerd. In de toekomst zal het moeten uitgroeien tot een kenniscentrum en adviseur voor de bouw.

In ieder geval zal het bureau veel opener worden. Tot nu toe deed het zijn werk in stilte zoals ook blijkt uit de strikt geheim gehouden benoeming van Jacques de Koning uit Opmeer tot nieuwe werkgeversvoorzitter ervan per 1 januari.

Reageer op dit artikel