nieuws

Minder loos alarm door gele en rode kaarten

bouwbreed

De klanten van particuliere alarmcentrales onderhouden hun inbraakalarmsystemen onvoldoende of gaan er niet goed mee om. Twaalf procent van de klanten zorgt elk binnen een kwartaal tweemaal voor een nodeloze alarmering bij de politie. Ruim 2000 lieten zelfs in de drie maanden daarna de politie nog een keer voor niets in actie komen.

Dat blijkt uit gegevens van de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (VeBon) die de helft van de markt van particuliere alarmcentrales in Nederland bestrijkt.

De vereniging heeft een systeem van gele en rode kaarten in het leven geroepen om het aantal loze alarmmeldingen te verminderen. Wie voor de tweede keer binnen drie maanden voor loos alarm zorgt, krijgt een gele kaart.

Vindt er daarna binnen drie maanden opnieuw een nodeloze alarmering plaats, dan volgt een rode kaart. Dat betekent dat de alarmcentrale drie maanden lang geen inbraakmelding meer aan de politie doorgeeft. Een kopie naar de politie moet voorkomen dat het bedrijf overschakelt op een andere alarmcentrale.

Dit systeem blijkt te werken. In het eerste jaar (1996) daalde het aantal nodeloze meldingen met 14 procent, meldt de vereniging. Rekening houdend met het sterk groeiende aantal alarmsystemen, is de daling zelfs een kwart. Voor de komende jaren rekent voorzitter P. van der Velde van de sectie PAC’s van de VeBon op een verdere daling.

Er zijn in Nederland inmiddels zo’n 300.000 inbraakalarmsystemen aangesloten op een particuliere alarmcentrale. Tweederde van de klanten bestaat uit bedrijven en scholen, eenderde van de systemen is geinstalleerd in particuliere woonhuizen.

Deze laatste, sterk groeiende groep zorgt overigens voor de minste overlast bij de politie, doordat een particulier in het algemeen nauwgezetter met zijn systeem omgaat dan een bedrijf, aldus Van der Velde.

Volgens de VeBon veroorzaakt ieder systeem gemiddeld eenmaal in de twee jaar een loos alarm bij de politie. Elk van de 25 meldkamers van de politie ontvangt per dag dus gemiddeld zestien meldingen van inbraakalarmsystemen.

Slechts een daarvan blijkt werkelijk betrekking te hebben op een inbraak; vijftien keer komt de politie voor niets in actie. Terwijl de alarmcentrales de meldingen die bij hen binnenkomen al hebben gefilterd op technische onvolkomenheden en menselijke fouten bij de bediening, is dus meer dan negentig procent van de meldingen bij de politie nodeloos.

De VeBon denkt dit percentage de komende jaren terug te kunnen dringen tot zo’n vijftig procent.

Reageer op dit artikel