nieuws

Lagere belasting voor huis onder Schiphol

bouwbreed

De onroerendezaakbelasting (OZB) voor een huis onder de aanvliegroute van Schiphol moet met 10 procent omlaag. Dat heeft de Belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam, naar nu pas bekend werd, op 22 december bepaald.

Een inwoner van Amsterdam-Zuid spande een proces aan tegen de gemeente. Hij wilde dat zijn aanslag op grond van de onroerendezaakbelasting zou worden verlaagd wegens de overlast door vliegtuigen. De rechter oordeelde dat het vliegtuiglawaai een waardedrukkende werking heeft op de OZB van 10 procent. De uitspraak gaat in met terugwerkende kracht tot en met 1994.

Sinds de heropening van de Schiphol-Oostbaan komen vliegtuigen soms om de twee minuten over het pand op een hoogte van 300 meter. Het hof meent dat dit moet meetellen bij de waardebepaling van het pand. De Dienst Gemeentebelastingen stelt dat bij het bepalen van de OZB wordt uitgegaan van de marktwaarde, waarbij al rekening wordt gehouden met het vliegverkeer

Een woordvoerster van de gemeente wees er bovendien op dat het volgens het vonnis gaat om een specifiek geval, dat niet voor andere huiseigenaren geldt. De aanvliegroute van de Schiphol-Oostbaan loopt over Amsterdam-Noord, de binnenstad en Zuid.

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam meent dat alle getroffen huiseigenaren en huurders volgens deze uitspraak een vermindering van tien procent kunnen krijgen op de OZB. Volgens het Platform loopt de gemeente hierdoor per jaar niet alleen f. 10 miljoen mis aan inkomsten, maar moet zij ook f. 40 miljoen aan te veel geinde belastingen terugbetalen.

Reageer op dit artikel