nieuws

Kwartaaloverzicht ontwerpwedstrijden

bouwbreed

Het landelijke steunpunt voor ontwerpwedstrijden gaat per kwartaal een overzicht uitbrengen van ontwerpwedstrijden in Nederland. Het steunpunt, ondergebracht bij Architectuur Lokaal in Amsterdam, vermeldt wie de uitschrijver is, wat de aard van de ontwerpopdracht is en om wat voor prijsvraagregels het gaat.

Deze publicatie vloeit voort uit het convenant over wedstrijden dat minister De Boer vorig jaar sloot met tien organisaties van opdrachtgevers, bestuurders, bouwers en ontwerpers om de wildgroei aan wedstrijden tegen te gaan. Het toen ingestelde landelijke steunpunt heeft als leidraad voor het organiseren van wedstrijden een ‘Kompas’ uitgebracht. Aanmelding van de wedstrijden bij Architectuur Lokaal geschiedt op vrijwillige basis.

Inl.: Architectuur Lokaal, tel. 020-5304003.

Reageer op dit artikel