nieuws

Herinrichting oefenterrein De Haar begint nog dit jaar

bouwbreed Premium

Defensie in Noordoost Nederland begint nog dit jaar met de inrichting van het nieuwe oefenterrein De Haar tussen Assen en Hooghalen. Het Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL) te Assen dat de grondaankoop voor Defensie behartigt, heeft inmiddels 375 ha van de in totaal 450 ha benodigde grond aangekocht. Daarmee kan de inrichting van het oostelijk deel van het terrein van start gaan.

De inrichting vindt gefaseerd plaats. In het gunstigste scenario kan het terrein in 2002 in gebruik genomen worden. Het benodigde zand voor de inrichting, in totaal zo’n 1,5 miljoen kuub, ligt al klaar op nabijgelegen depots.

De Haar wordt uitgerust met een of twee oefendorpen, een helikopterlandingsplaats en een rondweg van zand. De bestaande wegen in het terrein blijven intact. De totale kosten zijn begroot op f. 65 miljoen.

Reageer op dit artikel