nieuws

Handboek speelt in op nieuwe arbowetgeving

bouwbreed Premium

Met de publicatie van het ‘Handboek Arbeidsmiddelen voor de bouwnijverheid’ heeft de bedrijfstak adequaat ingespeeld op nieuwe arbowetgeving. Het handboek stelt bouwbedrijven in staat zelf het overgrote merendeel van hun materieel te keuren. Toch moet ook de fabrikant van het arbeidsmiddel nog de nodige maatregelen nemen. Zo laten gebruiksaanwijzingen nogal eens te wensen over.

Het begint intussen aardig te wennen. Steeds meer regels uit Europa die op ons neerdalen en een overheid die graag wil dat bedrijfstakken en branches een aantal zaken zelf regelen.

Een voorbeeld daarvan is de Richtlijn omtrent Arbeidsmiddelen. De voorschriften uit deze Richtlijn zijn nu opgenomen in hoofdstuk 7 van het Arbobesluit. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het afgelopen najaar de nieuwe Arbowet aangenomen. Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel akkoord gaat, zal de wet naar verwachting dit jaar nog in werking treden.

Lik op stuk

Een van de meest in het oog springende wijzigingen in de nieuwe Arbowet is de ‘lik op stuk’-benadering. Hiertoe wordt de bestuurlijke boete geintroduceerd. Constateert de Arbeidsinspectie een overtreding, dan kan de werkgever een boete worden opgelegd. Een rechter komt er dan niet meer aan te pas. Dat geldt dus ook als arbeidsmiddelen niet in orde zijn.

Zo’n directe aanpak kan alleen beantwoord worden door een adequaat optreden. Als concreet antwoord op hoofdstuk 7 van het Arbobesluit staken werkgeversorganisaties in de bouwnijverheid, VGBouw/Komat, NVOB en de NVWB, de koppen bij elkaar. Arbouw vervaardigde samen met Aboma+Keboma en BMWT (de vereniging van fabrikanten en handelaren in bouw- en wegenbouwmachines) een handboek waarmee de arbeidsmiddelen kunnen worden gekeurd. Met dit boek is het b en u- en het gww-bedrijf in staat op simpele en doeltreffende wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen die samenhangen met het in het bezit hebben, het gebruik en het plegen van onderhoud aan arbeidsmiddelen.

Het is dus een door de bedrijfstak erkend standaardwerk, dat ervoor zorgt dat arbeidsmiddelen zodanig zijn uitgerust en worden toegepast, dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen.

Onderhoudsboek

In het Handboek Arbeidsmiddelen, dat bij Arbouw kan worden besteld, worden zo’n 170 stukken gereedschap beschreven die zowel in de Burger- en Utiliteitsbouw als in de Grond- Water- en Wegenbouw worden gebruikt. Er staan dus veel machines en gereedschappen in: van een boormachine tot een steiger en van een asfaltafwerkmachine tot een trilplaat.

In het handboek gaat het om de arbeidsmiddelen die het bouwbedrijf helemaal zelf kan onderhouden en keuren. Dit geldt voor circa 95 procent van de arbeidsmiddelen bij de bouw- en wegenbouwbedrijven. Het is eveneens de opzet dat – onder meer met behulp van de lijsten uit dit handboek – heel praktisch een onderhoudsboek kan worden opgebouwd. Het bedrijf krijgt een beter zicht op de kwaliteit van het materieel en bovendien wordt hiermee aan de wet voldaan.

Fabrikant

Toch moet ook de fabrikant van het arbeidsmiddel nog het nodige doen. Een arbeidsmiddel hoort namelijk vergezeld te gaan van een gebruiksaanwijzing. Wat stoort is dat deze gebruiksaanwijzingen vaak niet helder zijn over het juiste gebruik. Er wordt vaak uitgegaan van verboden, dus wat niet mag met het arbeidsmiddel. Terwijl een omschrijving van juist gebruik en juiste toepassing minder helder omschreven zijn.

Ook de fabrikant heeft de wettelijke plicht een risico-inventarisatie en -evaluatie van het arbeidsmiddel te maken. Deze levert voldoende gegevens op om toepasbare gebruiksvoorschriften op te stellen. Ook zou de leverancier zich meer moeten inspannen om, ook in de onderhouds- en gebruiksfase, de gebruiker te ondersteunen bij het in stand houden van een correcte kwaliteit van het arbeidsmiddel en een verantwoorde werkomgeving. Het toevoegen van lijsten zoals in het handboek zou een goed begin zijn van een completere levering.

L. Akkers, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel