nieuws

Habo-curator gebruikt onderzoek crediteuren

bouwbreed

Mr. D.C. Buter, curator in het faillisselement van de NV Habo heeft de Habo-crediteuren toegezegd om gebruik te maken van het onderzoek dat vijfenveertig schuldeisers hebben laten uitvoeren naar de handel en wandel van Habo, voorafgaande aan het faillissement.

Zo nodig zullen de door de kleinere crediteuren boven water gehaalde feiten worden besproken met de rechter-commissaris als daar aanleiding toe is, aldus Buter,

Het collectief schakelde het managmentbureau Ooms uit Oegstgeest en de accountants Coopers en Leybrand in om de gangen van de Haagse bouwonderneming na te gaan.

De curator zei veel begrip te kunnen opbrengen voor het initiatief van de crediteuren. In dit soort zaken zijn het namelijk meestal de grote crediteuren, zoals banken die er doorgaans het beste van afkomen.

De kleinere schuldeisers, niet in het minst in de bouwnijverheid, kunnen geen zekerheden verkrijgen en gaan als leveringen en/of diensten niet worden betaald zelfs heel snel kapot.

De uit het onderzoek aangedragen verdachte transacties, brachten de curator er toe publiek te maken dat hij voor enkele al ‘de nietigheid ervan had ingeroepen’. Een dergelijke stap is mogelijk als blijkt dat hierdoor schuldeisers zijn benadeeld.

Bij alle begrip voor het initiatief van dit gezamenlijk optreden van kleine crediteuren, moest het mr. Buter toch ook van het hart dat: “de vooruitzichten voor gewone crediteuren zonder zekerheden zeer somber is”.

Zie ook pagina 3: Faillissement Habo roept vele vragen op

Reageer op dit artikel