nieuws

Groothandel Otra weer op het rechte pad

bouwbreed

Technische groothandel Otra heeft het rampjaar 1996 goed weggewerkt. Als gevolg van een groot aantal maatregelen en een nieuwe structuur is de fors gekelderde winst in 1997 goed gemaakt.

Het achterliggende jaar was voor Otra, voor 57 procent in handen van het Franse Sonepar, turbulent. Problemen in Duitsland en Engeland moesten worden aangepakt en tot overmaat van ramp vertrok directeur A. Coppoolse. Hij verschilde fundamenteel van mening met de rest van de raad van bestuur van Otra over het te voeren reorganisatiebeleid. Na de genomen maatregelen heeft de moeder van onder andere de Technische Unie (TU) de opgaande lijn weer te pakken.

Het beleid is nu gericht op sterke lokale marktposities. Om dit mogelijk te maken, zijn bijvoorbeeld in Nederland Snikkers en Schotman Elektro ingebracht bij de TU. Voor Otra gaat de bundeling nog niet ver genoeg. Met ingang van dit jaar maakt de oude vijflandenstructuur plaats voor drie clusters: West (Benelux en Engeland), Midden (Duitsland en Tsjechie) en Noord (Finland, Estland en Scandinavie). “De vorming van grote werkmaatschappijen in clusterverband heeft naast de voordelen van schaalgrootte ook als voordeel, dat kennis en ervaring effectiever zijn in te zetten. In cluster West werkt de TU actief mee aan de herpositionering van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.”

De groothandel in onder andere sanitair en elektrotechnisch materiaal behaalde over alle drie de clusters een positief resultaat. Cash cow Nederland moest daarvoor wel eerst de verliezen in het Verenigd Koninkrijk compenseren. De goede resultaten dreven het resultaat van Noord op en cluster Midden heeft, als gevolg van een gunstig tweede halfjaar 1997, een goede verbetering getoond.

Resultaat Otra 1997 (mln. guldens) 1997 1996 Omzet 4037 3865 Bedrijfsresultaat 127,8 109,2 Winst 70,6 28,7

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels