nieuws

Gilze-Rijen gaat natuur een handje helpen ‘Water aan de Warande’ wordt uniek recreatiegebied

bouwbreed

In het kleine stukje niemandsland tussen de Brabantse gemeente Gilze-Rijen en de A58 zal de komende vijf jaar circa een miljoen kuub zand worden afgegraven. Onder de titel ‘Water aan de Warande’ zal er een compleet door de mens aangelegd natuurgebied ontstaan. Daar waar in de rest van Noord-Brabant volop wordt gebouwd en de schreeuw naar bedrijfsterreinen steeds luider wordt, krijgt dit stukje Brabant zijn oude rust en natuur terug.

Het resultaat moet een groot natuurpark, waar passieve recreatie zoals vissen en wandelen voor de bewoners van de dorpen Gilze en Rijen een hele nieuwe dimensie zal gaan krijgen. Met de aanleg van het gebied is tussen de f. 10 en f. 15 miljoen gemoeid.

Op de vroegere landbouwgrond tussen de snelweg A58 en de rand van de deelgemeente Gilze wordt daarom de komende maand nog erg veel gegraven. Zeker vijfhonderd keer per dag rijden vrachtwagens van het aannemingsbedrijf Van Hees af en aan om het ophoogzand dat door de aanleg van het project Water aan de Warande overblijft, af te voeren.

De komende vijf jaar is de hoeveelheid zand die wordt afgegraven voldoende voor eenvijfde van de totale vraag naar ophoogzand in Noord-Brabant. Nog vier jaar zal er in de wintermaanden gegraven worden tot een diepte van zeker zestien meter.

Wat overblijft moet een groot watergebied worden met aan de zuidzijde een plek voor passieve recreatie en aan de noordkant een “ecologisch evenwicht voor flora en fauna”, aldus J. De Graaf, projectleider van de gemeente Gilze-Rijen.

Nuttig

“We wilden iets met dit gebied doen. Het moest een nuttige invulling krijgen. In verband met de overlast van vliegbasis Gilze-Rijen was woningbouw uitgesloten en daarom heeft de gemeente gekozen voor een uitloopgebied voor de inwoners van Gilze-Rijen en omstreken. Enerzijds voor passieve recreatie, zoals vissen, wandelen en even lekker uitwaaien. Anderzijds om een soort natuurgebied te creeren, waar planten en dieren hun gang kunnen gaan. Bijkomstig voordeel is, dat er aan de rand van het natuurgebied een vijf meter hoge grondwal zal ontstaan die geluids- en zichtoverlast voor veel bewoners drastisch zal beperken.”

Het ecologisch evenwicht in het gebied is erg belangrijk volgens De Graaf, maar afgezien daarvan heeft het project geen belangrijke functie voor het natuurmilieu in Gilze. “Het gaat voornamelijk om de combinatie recreatie en milieu. Wat dat betreft is dit project vrij uniek”, aldus De Graaf.

Maanachtig

Een kijkje op het afgravingsterrein in Gilze geeft al snel antwoord op de vraag waarom het project zoveel tijd in beslag gaat nemen. Een immens maanachtig landschap van zand moet nog worden weggegraven voordat het grondwater de plas kan gaan vormen. Vijf graafmachines en diverse zandwagens rijden en graven maar door, terwijl er geen eind aan het zand lijkt te komen. “Toch zal er hier over vijf jaar vanzelf een prachtig gebied ontstaan. Wij helpen de natuur slechts een handje”, aldus J. De Graaf.

Het circa twintig hectare grote landbouwgebied zal zich in vijf jaar ontwikkelen tot een waterplas van vijftien hectare groot, omgeven door een geluidswal, rijke beplantingen en oeverbegroeiingen. Verder zal het gebied afgewerkt worden met 175 bomen, 40.000 heesters, 3000 oeverplanten, twee bruggen en een vissteiger. Omstreeks 2003 moet Water aan de Warande een feit zijn.

Het ophoogzand zal gebruikt worden voor diverse bouwlocaties in de regio Breda en Tilburg, waaronder de afwerking van de vuilstort in Bavel.

Reageer op dit artikel