nieuws

Friesland betaalt ijsbestrijding

bouwbreed

De provincie Friesland neemt vanaf 1 januari 1999 de kosten voor de ijsbestrijding van provinciale vaarwegen voor haar rekening. Tot nu toe werd dat grotendeels gefinancierd door de Friesch Groningsche Vereniging tot IJsbestrijding, met een jaarlijkse provinciale bijdrage.

Bij deze vereniging zijn aannemers- en transportbedrijven aangesloten die belang hebben bij het vrij houden van de vaarwegen en daarvoor een jaarlijkse contributie betalen.

De provincie betaalt overigens niet voor ijsbrekers op het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal. De kosten blijven voor rekening van het rijk. De jaarlijkse kosten voor de provincie bedragen, afhankelijk van de hoeveelheid ijs, enkele tienduizenden guldens.

Reageer op dit artikel