nieuws

Europa bereidt nieuwe richtlijn afvalstort voor

bouwbreed Premium

De Europese Commissie (EC) werkt opnieuw aan een richtlijn voor de stort van afval. In 1996 verwierp het Europees Parlement (EP) in tweede lezing een eerder wetsvoorstel.

De EC trok het voorstel nadien in. De Europese Raad maakte volgens het EP zoveel uitzonderingen mogelijk dat de helft van de EU-grondgebied buiten de richtlijn zou blijven. Het nieuwe ontwerp kent minder uitzonderingen en bevat meer onderdelen. Zo wil de EC de stort van biologisch afval beperken. Uit dit afval komen giftige gassen als methaan vrij. De milieucommissie van het EP stelt voor dit afval om te zetten in biogas. De ontwerprichtlijn verbiedt de gezamenlijke stort van gevaarlijk en ongevaarlijk afval. De richtlijn schrijft tevens afvalbehandeling voor de stort voor, een stortverbod voor banden en stelt binnen vijf jaar strengere voorschriften voor bestaande stortplaatsen verplicht. Een uniform systeem van stortkosten moet onnodig afvaltransport voorkomen. De milieucommissie van het EP noemt stort de laatste optie. De eerste is preventie. De lidstaten moeten een heffing op te storten afval overwegen. De EC moet voor het einde van het jaar een richtlijn uitbrengen over het verbranden van ongevaarlijke afvalstoffen. Exploitanten van stortplaatsen blijven altijd aansprakelijk.

Reageer op dit artikel