nieuws

Coordinatie Bouwbeleid verdient opwaardering

bouwbreed

De afdeling coordinatie Bouwbeleid ambieert een veel sterkere positie dan ze nu heeft. Dicht aangeleund tegen de directeur-generaal Ruimtelijke Ordening kan zij haar werk veel beter doen en heeft zij bovendien meerwaarde voor de Rijksplanologische Dienst. Nu is zij een simpele afdeling binnen de directie Uitvoering en Coordinatie Ruimtelijk Beleid.

Analyse

In een intern memo aan de splinternieuwe directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en voormalig directeur Coordinatie Bouwbeleid, ir. Kees Vriesman, wordt beschreven dat de coordinatie Bouwbeleid vraagt om een steviger ambtelijke positie dan nu wordt ingenomen. Een plaats naast Vriesman zou de enige juiste zijn.

Het memo tekent de al jarenlange strijd die binnen VROM woedt over de plaats die de bouw op dat departement inneemt. Wie de geschiedenis bekijkt, moet concluderen dat die positie vooral afhankelijk is van de interesse van de zittende bewindsman in de bouw.

Onder Pieter Winsemius, vooral geinteresseerd in milieubeleid en van mening dat de bouwnijverheid slechts sectorbeleid is dat onder Economische Zaken zou moeten vallen, begon de afkalving van het bouwbeleid van VROM. De toenmalige Directie Bouwnijverheid, waar zo’n 50 man onder leiding van directeur ir. Syl Kool het werk deden, werd vervangen door de (staf)directie coordinatie Bouwbeleid met zo’n 12 man.

Oud-minister Ed Nijpels had duidelijk meer gevoel voor de bouw. Aan wie het maar horen wilde, rekende die voor dat hij 17 procent van zijn toch al schaarse tijd besteedde aan de bouw. “Het is mijn kleinste directie, maar kost mij relatief het meeste tijd”, zo zei hij vaak. De bemensing van de toenmalige directie met onder meer directeur ir. Kees Vriesman, drs. Joop Letteboer en ir. Jan Stuip had daar wellicht ook mee te maken.

Nijpels’ opvolger Hans Alders had weer veel minder op met de bouw. Vriesman verdween naar Moes, Letteboer naar de Stichting Arbouw en Stuip werd hoogleraar en directeur van het CUR. De weg was vrij om de coordinatie van het bouwbeleid te laten verdwijnen naar de anonimiteit van de Rijksplanologische Dienst. Daarmee kwam ook een einde aan de relatieve machtspositie.

Onder staatssecretaris Tommel, die zich als coordinerend bewindspersoon weer meer met de bouw wilde bezighouden, betekende dit alles dat hij gehandicapt aan die taak moest beginnen. Daar kwam overigens nog bij dat bouwbeleid voor hem nagenoeg identiek is voor Dubo-beleid.

Nu Kees Vriesman terug is op het oude VROM-nest na Moes en ABN-Amro, ziet de afdeling coordinatie Bouwbeleid de kans schoon weer op te stoten in de vaart der ambtelijke volkeren.

Reageer op dit artikel