nieuws

Conditiescan helpt beheerders bij planning schilderwerk

bouwbreed Premium

Het Verf Advies Centrum heeft een conditiescan voor schilderwerk ontwikkeld. Met dit instrument kan een woningcorporatie haar meerjarenplanning en kostenraming goed op een rij krijgen. Bovendien kan de scan een einde maken aan de steeds weer terugkerende discussies over de vraag of schilderwerk ongestraft een jaar kan worden uitgesteld. De scan geeft namelijk ook de resterende levensduur en de kosten van achterstallig onderhoud.

Belangrijkste voordeel van het instrument is volgens de bedenkers dat met een grofmazige opname van de conditie van een object, toch gedetailleerde informatie boven water komt waarop een gebouwbeheerder zijn planning kan baseren.

De conditiescan bestaat uit een aantal onderdelen. In een complex worden allereerst de gebreken vastgelegd. Per gebrek is daaraan een wegingsfactor gekoppeld. Ook vindt een onderlinge weging van de ernst van de gebreken plaats. Daarbij vormen vochtmetingen een belangrijk onderdeel.

De risicoanalyse bestaat uit een inventarisatie van toegepaste materialen en systemen en de weging daarvan. Vervolgens is er een urgentiebepaling die aangeeft in welk jaar een complex onderhoud behoeft. Daarbij wordt per complex de prioriteit aangegeven.

Op basis van de inspectiegegevens en de risicoanalyse wordt bepaald wat de te verwachten resterende levensduur is. Ten slotte wordt de onderhoudssituatie vertaald in kosten.

Verf Advies Centrum, Alkmaar 072-5613727.

Reageer op dit artikel