nieuws

‘Broekpolder krijgt in principe geen gasinfrastructuur’

bouwbreed Premium

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk blijven bij hun besluit om in de nieuwbouwwijk Broekpolder geen gasnet aan te leggen. Daarmee komen zij niet tegemoet aan de bezwaren van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI), die bang is dat toekomstige technologische ontwikkelingen zo geen kans krijgen.

In de eerste bouwfasen van Broekpolder zullen, zoals vorig jaar al was besloten, 200 woningen worden voorzien van warmtepompen. Daartoe wordt ’s zomers oppervlaktewater van 16 graden opgeslagen in de bodem. In de winter wordt dit weer opgepompt en via leidingen naar de woningen gevoerd waar de warmtepomp het op de juiste temperatuur brengt voor verwarming en warm tapwater.

Als de resultaten van dit door Novem gesubsidieerde demonstratieproject bevredigend zijn, zal de hele Vinex-locatie (3200 woningen) met warmtepompen worden uitgerust. Andere systemen komen pas in aanmerking als de proef geen bevredigende resultaten heeft.

Een klein deel van Broekpolder vormt overigens een uitzondering. Om de tijd te overbruggen totdat de resultaten van de proef bekend zijn, zullen 400 woningen groepsgewijs worden voorzien van warmtekrachteenheden. Ook daarbij is de aanleg van een gasnet overbodig.

De bezwaren van de VNI, die de vereniging duidelijk maakt in paginagrote advertenties in het Dagblad Kennemerland, noemt een woordvoerder van het projectbureau Broekpolder ongenuanceerd. “Ons uitgangspunt is een maximale energiebesparing, maar daarbij sluiten we de ogen natuurlijk niet voor toekomstige ontwikkelingen. De toepassing van warmtepompen scoort nu al heel goed en heeft alle mogelijkheden in zich om er in de toekomst nog meer uit te halen.”

De gemeenten zijn ervan overtuigd dat de door hen gekozen energieinfrastructuur voldoende flexibel is om andere ontwikkelingen in te passen. Bij de variant met de warmtepompen kan bijvoorbeeld het leidingnetwerk ook worden gebruikt voor de distributie van huishoudwater voor wc, wasmachine en tuin. De warmtekrachteenheden laten de mogelijkheid open voor toepassing van centrale warmtepompen en het gebruik van restwarmte, zonne-energie of biomassa.

Dat door hun keuze de gemeenten op papier inderdaad veel energie besparen, blijkt uit de zogenaamde EPL-monitor. In deze door Novem opgestelde lijst waarin nieuwbouwlocaties zijn gerangschikt naar energieverbruik, staat Broekpolder dertiende. Dat is ver voor locaties met traditionele gas- en elektriciteitslevering.

Reageer op dit artikel