nieuws

Bouw houdt zijn carpoolregeling Gezamenlijke actie cao-partijen heeft succes

bouwbreed

De bouwnijverheid kan onder bepaalde voorwaarden de carpoolregeling blijven gebruiken zoals die in de huidige cao is geregeld. Dat is het resultaat van de actie die bouwwerkgevers en bonden voerden. Met succes hebben zij de degens met het ministerie van Financien gekruist. Dat departement wilde een algemene meerijregeling, die voor de bouw slecht zou uitpakken.

Een delegatie van AVBB en de bouwbonden CNV en FNV, alsmede de vakvereniging Het Zwarte Corps kwamen in actie toen uit een gewijzigde Wet Fiscale Milieuversterking bleek, dat voor het stimuleren van het carpoolen een nieuwe regeling was bedacht. De regeling beoogde meer mensen te laten zoeken naar een mogelijkheid om naar en van het werk met anderen mee te rijden. Voor werknemers in de bouw en aanverwante sectoren bleek die regeling overigens fors minder gunstig dan de vergoedingen, die voor de carpoolchauffeur in cao’s als die voor de bouw en het schildersbedrijf zijn geregeld.

Keuzemogelijkheid

Het ministerie van Financien komt komende week met een uitgewerkt besluit. Wel al is bekend dat voor de vergoeding van het meerijden werkgevers en werknemers kunnen kiezen voor de per 1 januari van kracht geworden regels, of gebruik kunnen maken van de oude meerijregeling.

De nieuwe regeling voorziet in een bonus voor zowel de chauffeur als de meerijders van f. 500 per jaar bij een (enkele) reisafstand van 15-30 km per dag, van f. 750 bij 30 tot 50 km, en van f. 1000 boven 50 km. In deze situatie kunnen zowel de chauffeur als de meerijders voor de fiscus het reiskostenforfait van hun belastbaar inkomen aftrekken. Dat varieert afhankelijk van de reisafstand tussen f. 200 en f. 3000 per jaar.

Deze nieuwe regeling lijkt gunstig voor bouwvakarbeiders, die niet zo veel kilometers per dag maken, aldus Gijs Wildeman van de bouwbond CNV. De regeling kan overigens alleen worden toegepast als er tenminste 120 dagen per jaar wordt gepoold.

De oude regeling, zoals die in de cao’s voor de bouw en het schildersbedrijf staat vermeld, blijft aantrekkelijker als het woon-werkverkeer meer bedraagt dan 50-60 km (enkele reisafstand). Gebruik daarvan is toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

– de werkgever dient de afspraak met de chauffeur en de meerijders schriftelijk vast te leggen; – de werkgever dient per kalenderjaar te kiezen of een groep werknemers onder de oude of de nieuwe regeling valt. Er kan tussentijds niet veranderd worden.

Aanpassing cao

De oude regeling voorziet voor de chauffeur in een onbelaste vergoeding van maximaal f. 0,60 per afgelegde kilometer. Bovendien krijgt hij een vaste toeslag, varierend van f. 4 tot f. 18 per dag, afhankelijk van het aantal meerijders.

Cao-partijen in de bouwnijverheid zullen de desbetreffende cao’s aan de nieuwe regels aanpassen.

Reageer op dit artikel