nieuws

Belgische bouwwerkgevers in actie tegen zwartwerk

bouwbreed

De Belgische bouwwerkgevers trekken ten strijde tegen het zwartwerk en de oneerlijke concurrentie in hun bedrijfstak. Hun belangenorganisatie (Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf, NCB) heeft daarvoor een actieplan gelanceerd. Dat gebeurde aan de vooravond van de cao-onderhandelingen met de werknemersbonden.

In dat overleg staat arbeidstijdverkorting centraal. De werkgevers in de Belgische bouw vrezen nu, dat het zwartwerken een nog grotere vlucht zal nemen wanneer werknemers meer vrije tijd krijgen. Ze willen dan ook niet praten over verdere arbeidstijdverkorting voordat structurele maatregelen genomen zijn tegen sociale en fiscale fraude.

Volgens de NCB wordt zwartwerken aangemoedigd door “wettelijke en reglementaire tekortkomingen van de overheid”. De bouwwerkgevers bepleiten in hun actieplan dan ook een mentaliteitsverandering bij alle betrokken partijen.

Verder wordt een pakket concrete maatregelen op tafel gelegd. Een ervan behelst een nieuwe belastingreductie voor kleine renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. “Dat stimuleert de consument reguliere aannemers in te schakelen”, aldus de NCB.

De bouwwerkgevers willen voorts handhaving van de verlengde bouw-btw van 12% voor kleinere woningen gedurende geheel 1998. Ook dringen ze aan op meer controles op bouwwerken, met name tijdens de weekends.

Zwartwerken vertegenwoordigt in Belgie volgens de NCB 20% van het bruto nationale product: “Na Italie is dat het hoogste percentage in Europa. Het is ook twee keer zo veel als twintig jaar geleden.”

Volgens werkgevers pakt de Belgische overheid slechts de symptomen van het zwartwerken aan. “Er zijn wel controles en sancties, maar de echte wortels van het kwaad worden niet aangepakt”, aldus de NCB.

Reageer op dit artikel