nieuws

Aansluitpunten voor sanitair voldoende

bouwbreed

In nieuw te bouwen woningen kan voortaan worden volstaan met het aanbrengen van aansluitpunten voor sanitair en keuken. Een wijziging van de Woningwet, voorgesteld door staatssecretaris Tommel, heeft de instemming van de Tweede Kamer gekregen.

Deze aanpassing voorkomt dat kort na oplevering van een woning de bewoner standaardvoorzieningen eruit sloopt en die vervangt door andere, die beter bij zijn wensen aansluiten.Architecten mogen nog wel standaardvoorzieningen in hun ontwerp opnemen, maar gemeenten mogen geen bouwvergunning meer weigeren als met aansluitpunten wordt volstaan.

De wijzigingen worden overigens pas van kracht als het Bouwbesluit hierop is aangepast.

Reageer op dit artikel