nieuws

Aannemer houdt vast aan collectieve vakantie Zomersluiting werd al in 1981 uit cao geschrapt

bouwbreed

Feodaal en niet meer van deze tijd. Zo omschrijft Gijs Wildeman van de bouwbond CNV het feit dat driekwart van de bouwbedrijven tijdens de zomervakantie collectief de deuren sluit. Collega Bram Visser van de bouwbond FNV is dat “een doorn in het oog”, daar al in 1981 de collectieve zomervakantie uit de bouw-cao werd geschrapt. Alleen een grote meerderheid van de bouwwerkgevers blijft nog tegen een individuele vakantieregeling.

De vakbonden dachten in 1981 bij de cao-besprekingen een einde te hebben gemaakt aan de collectieve sluiting van bedrijven tijdens de vakantieperiode in de zomer. Recent onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid laat echter zien bijna driekwart van de hoofdaannemingsbedrijven nog altijd het totale bedrijf drie tot vier weken stillegt.

Daar hebben ze meerdere argumenten voor. Het anders niet kunnen voldoen aan de wensen van de opdrachtgever is zo’n argument. Ook het anders niet kunnen bereiken van de afgesproken opleveringsdatum is er een.

Maar bovenal wordt er door werkgevers op gewezen dat bij individuele vakanties er afstemmingsverliezen ontstaan en productiedagen verloren gaan. “Alsof het vier weken stil laten staan van wegenbouwmachines in de zomer geen verlies betekent”, merkt Bram Visser op. “Als het de werkgevers bedrijfseconomisch uitkomt wordt op de individuele keuze van de werknemers beknibbeld. Zo’n tachtig procent van de werknemers noemt het gebrek aan keuzevrijheid in het bepalen van de gewenst vakantieperiode als grootste knelpunt”.

Kwestie van plannen

Ook Gijs Wildeman zegt niet te begrijpen waarom werkgevers altijd klagen dat er zoveel dagen in het jaar niet wordt gewerkt, terwijl dat in de zomervakantie toch veel meer zou kunnen. In navolging van de bouwbond FNV zal ook zijn organisatie weer de nodige acties ondernemen om de individuele vakantiemogelijkheid te propageren. “Als de werkgever begin januari de vakantie van de individuele werknemer vastlegt, kunnen de werkzaamheden vooraf beter worden gepland.”

“Je moet dan alleen niet willen uitgaan van een 100% productie. Doe je dat wel dan krijg je inderdaad afstemverliezen, zoals werkgevers als tegenargument inbrengen”, zo vult Bram Visser aan.

Op twee gedachten

Opdrachtgevers blijken volgens dit onderzoek ook tegen het collectieve karakter van de vakantieregeling in de bouw te zijn. Vier van de tien bedrijven verwacht dat onder druk van opdrachtgevers in de zomerperiode vaker zal worden doorgewerkt.

De bouwmaterialenhandel lijkt op twee gedachten te hinken. Ruim 63% van de bij de HIBIN aangesloten bedrijven blijft geheel of gedeeltelijk tijdens de zomerperiode open. Van de in die periode nieuw verworven klanten blijkt 17% aannemer te zijn. Landelijk opererende handelaren en toeleveranciers hebben last van het feit dat er voor drie regio’s van het land weer een andere collectieve vakantieperiode wordt aangehouden. Knelpunt voor de handel is dan weer dat de industrie veelal voor enige weken de poorten sluit. Er moet meer voorraad worden aangehouden, terwijl de extra leveringen na de vakantie soms problemen opleveren.

Negatief

Veel bouwmaterialenhandels hebben dan maar liever een landelijke vakantieperiode van drie weken. De tendens is echter dat er meer moet worden doorgewerkt omdat aannemers dat ook gaan doen.

Dat staat volgens het EIB-onderzoek nog te bezien. Een meer individuele vakantieregeling levert volgens 85 van de bedrijven arbeidscapaciteitsproblemen en onderbezetting op. Tweederde van alle bedrijven staan dan ook negatief tegen over een meer individuele vakantieregeling, hoewel die al sinds 1981 in de bouw-cao is geregeld.

Reageer op dit artikel