nieuws

‘Zuidelijke omleiding lost problemen op bij Rijksweg 7’

bouwbreed Premium

Om de verkeersproblemen in Sneek en Wymbritseradiel op te lossen, moet Rijksweg 7 in zuidelijke richting worden omgeleid. Een aquaduct als onderdeel van de route kan files voorkomen. Indien deze Zuidelijke Omleiding (ZOM) te duur is, moet de gehele ringweg drastisch worden opgeknapt.

Dit blijkt uit een conceptbrief van de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel, gericht aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Zuidelijke Omleiding maakt bedrijventerreinen en de stedelijke rondweg goed bereikbaar en schept de mogelijkheid tot een autoluw centrum van Sneek. “Voorts is het planologisch beleid al lange tijd geheel gericht op de totstandkoming van deze zuidelijke omleiding, en zijn de benodigde gronden inmiddels grotendeels gemeentelijke eigendom”, aldus de conceptbrief.

Indien de kosten van de ZOM te hoog zijn, willen de gemeenten akkoord gaan met het verbeteren van Rijksweg 7. Voorwaarde is dan wel dat tussen rijk, provincie en gemeenten een afspraak wordt gemaakt over het financieren van de aanleg van een oostelijke rondweg. “Bij de keuze voor een optimaliseringsalternatief is de aanleg van deze stadsrondweg absoluut noodzakelijk voor de regionale en lokale ontsluiting”, staat in de conceptbrief. “De oostelijke rondweg verbindt de N354 (Sneek-Leeuwarden) op een adequate manier op de A7”.

Een Noordelijke Omleiding (NOM) is volgens de gemeenten geen oplossing voor de problemen op de A7. De NOM is duur en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein de Hemmen wordt er niet door verbeterd. “Door de aanleg van de NOM wordt de structuur van het bedrijventerrein Houkesloot ernstig verstoord. Met behulp van het bedrijfsleven en Europese fondsen is deze structuur zeer recent verbeterd en het zou bijzonder jammer zijn dat ten behoeve van de aanleg van de NOM nieuwe bedrijfsgebouwen moeten worden aangekocht en afgebroken”, meldt de conceptbrief.

Reageer op dit artikel