nieuws

Zuidelijk stationsgebied

bouwbreed Premium

Hoogeveen op de schop hoogeveen – De gemeente Hoogeveen heeft vergevorderde plannen voor een ingrijpende vernieuwing van het zuidelijk stationsgebied. De aanleg van een weg en de bouw van kantoorpanden, woon/werkeenheden, appartementen en herenhuizen vormen de belangrijkste onderdelen. De kosten van de operatie zijn geraamd op 25 tot 30 miljoen gulden.

De aanpak van het stationsgebied is nodig om ruimte voor kantorencomplexen te creeren. Daarvan heeft Hoogeveen een tekort. In dat kader wordt in de eerste plaats een nieuwe weg aangelegd, de Verlengde Griendtsveenweg. Deze weg komt waarschijnlijk diagonaal door het gebied, van de bestaande Griendtsveenweg tot aan de zuidkant van het Stationsplein. De Crerarstraat verdwijnt in dit scenario bijna helemaal.

Langs de nieuwe Verlengde Griendtsveenweg is ruimte voor zo’n 34.550 vierkante meter kantooroppervlak, 1.500 vierkante meter commerciele ruimtes, vijftig woon/werkeenheden, zestig appartementen en vier herenhuizen.

Over de plannen voor de verdere inrichting van het terrein wordt nog verder nagedacht. De gemeente wil hiervoor samen met onder meer Arcadis Heidemij Realisatie een ontwikkelingsmaatschappij oprichten.

Sloop

Om de nieuwbouwplannen te kunnen realiseren, moet ook een aantal gebouwen op lange of korte termijn verdwijnen. Het gaat om de vervallen aluminiumfabriek, een sportzaal en twee kantoorgebouwen. Deze panden worden naar verwachting gesloopt. Verder krijgt de huidige busgarage binnen het ontwikkelingsgebied een nieuwe locatie.

Sanering

De ontwikkelingskosten zijn geschat op twintig miljoen gulden. Daarvan is 8,5 miljoen gulden bestemd voor de sanering van vervuilde grond. Daar bovenop komen nog de kosten van de reconstructie van de bestaande Griendtsveenweg en de herinrichting van de kruispunten van de Industrieweg met een aantal aangrenzende straten. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

De kosten worden voor een deel gedekt uit grondopbrengsten. Verder is een aanzienlijk deel nodig uit Haagse (Langman) en Brusselse subsidiepotten. Ook van de kant van de provincie Drenthe wordt een bijdrage verwacht.

De gemeente Hoogeveen zal zelf ook een flinke duit in het zakje moeten doen.

Snel

Burgemeester en wethouders willen zo snel mogelijk beginnen met de ontwikkeling. Het voorlopige ontwikkelingsplan wordt daarom nog dit jaar uitgewerkt. Ook moet er dit jaar een uitgewerkt technisch plan komen voor de sanering en herinrichting van het gebied. Tegelijkertijd begint de gemeente Hoogeveen een bestemmingsplanprocedure.

Eind dit jaar zullen de betrokken bedrijven en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Begin volgend jaar gaat dan de eerste spade de grond in.

Reageer op dit artikel