nieuws

Zuid-Limburg wil andere benadering huizenmarkt

bouwbreed

De huizenmarkt in Limburg is drastisch aan het veranderen. Vanaf 2000 neemt het aantal inwoners af. Tegelijk eisen bewoners steeds meer kwaliteit, vernieuwing en ruimte. Vandaag tekenen de diverse partijen de intentieverklaring voor een nieuwe regionale commissie bouwen en wonen.

Acht gemeenten, corporaties, woonconsumentenorganisaties en diverse marktpartijen in oostelijk Zuid-Limburg zetten hun handtekening om bouwen en wonen gezamenlijk aan te pakken. Het beleidsplan dat daar bij hoort wordt ook vandaag gepresenteerd. De nieuwe commissie is vooral een adviesorgaan voor ‘strategische aangelegenheden en relevante ontwikkelingen’.

Omdat het inwoneraantal vanaf 2000 afneemt, is nieuwbouw niet meer zo zinvol. En kan het bovendien grote gevolgen hebben voor de bestaande voorraad. “Er is een omslag nodig waarbij minder nadruk ligt op nieuwbouw en juist meer op beleid gericht op voorraadbeheer en herstructurering.”

Parkstadconcept

Toch wordt nieuwbouw niet afgezworen. De komende zeven jaar worden bijna tienduizend huizen bijgebouwd. Daar staat tegenover dat er 4000 worden gesloopt.

Met dit plan hebben de gemeenten het parkstadconcept omarmd. Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal zetten in op ruimtelijke kwaliteit.

Ook de resultaten van een werkgroep komen aan de orde. Meer inbreiden en minder uitbreiden is het devies. Een vraagstuk als verevening van grondprijzen zou in deze regio aan de orde moeten komen.

Het gezamenlijk belang is een goed functionerende woningmarkt in de regio. De werkgroep constateert dat er nu vooral kwalitatieve problemen dreigen. Die spitsen zich toe op oververtegenwoordiging van de huursector, beperkte groei van de bevolking, voortschrijdende vergrijzing en ontwikkeling van leegstand. Ongebreidelde nieuwbouw werkt verpaupering en verloedering van buurten en wijken in de hand.

De psychologische omslag die nodig is om van nieuwbouwbeleid naar voorraadbeheer te gaan, is lastig. Samenwerking in plaats van onderling concurreren tussen gemeenten vergt een andere insteek dan vroeger. Uit de praktijk van de komende jaren moet blijken of dat lukt om dit soort omslagen te maken.

Reageer op dit artikel