nieuws

Zalmsnip beteugelt heffingen gemeente

bouwbreed

Gemeenten, waterschappen en provincies hebben begroot dat de opbrengsten van al hun heffingen in 1998 een bedrag oplevert van bijna f. 15 miljard. Daarmee zouden de lokale lasten met 6 procent of f. 800 miljoen stijgen, ware het niet dat de rijksoverheid die lasten drukt. Elk huishouden krijgt f. 100 terug van de afvalstoffenheffing om de sterk gestegen reinigingslasten te beteugelen.

En dat, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, zorgt er voor dat de lokale lastenstijging beperkt blijft tot 1 procent. Tegelijkertijd laat het CBS in een toelichting weten dat bij veel gemeenten dit kabinetsplan – de zogenaamde Zalmsnip – te laat bekend werd om daarmee nog in de begroting rekening te houden.

Die door het kabinet voorgestelde daling van de milieulasten compenseert voor een groot deel de stijging van de veel grotere categorie overige heffingen, waaronder de onroerende zaakbelasting. Die laatste belasting stijgt met 6,8 procent. De gemeenten rekenen er op dat de onroerend zaakbelasting voor gebruikers f. 2,1 miljard gaat opleveren en die voor zakelijk gerechtigden f. 2,662 miljard.

Reageer op dit artikel