nieuws

Woonerf voor Lucca als veilige haven

bouwbreed Premium

De Toscaanse stad Lucca krijgt een nieuw ‘leefgebied’ naar Nederlands model. Het 68.000 m2 omvattende bouwplan voorziet in fietspaden, groenvoorzieningen, laagbouw en de verkeersmijdende constructie van het ‘woonerf’.

Bij de term ‘Porta di Lucca’ zoals onlangs het definitieve bouwplan gepresenteerd is, moeten we niet direct denken aan de scheepvaart. Lucca ligt weliswaar aan een rivier, maar de zee ligt nog altijd 25 kilometer verderop. Het project is als ‘Haven van Lucca’ gekenschetst vanwege de vlakte aan de rand van de ommuurde stad. In de nieuwbouwwijk moet vooral rust en ruimte geschapen worden.

Van de 68.000 m2 bouwgrond is 15.000 gereserveerd voor woningen en eventuele kleine bedrijven, 12.000 voor dienstverlenende instanties waartoe ook kerken behoren, 11.000 voor wegen en fietspaden, en de overige 30.000 dient om parken aan te leggen.

Omdat de groenvoorzieningen op papier nogal eens sneuvelen in de Italiaanse bouwpraktijk, heeft de wethouder van ruimtelijk ordening in Lucca, Pierluigi D’Amico, een speciale clausule ingelast. Geen enkel bouwwerk mag boven de 9,5 meter uitkomen en de vergunningen voor ontwerpen worden pas toegekend nadat de bijbehorende groenvoorzieningen en parkeerplaatsen gegarandeerd zijn.

De hoofdrijbaan in dit gebied krijgt een breedte van 20 meter, waarbij aan weerskanten fietspaden en parkeerhavens worden aangelegd. Na bestudering van Nederlandse en Engelse voorbeelden besloot de gemeente Lucca tot het kopieren van verkeersremmende factoren, zoals drempels, blokkades in de bochten en doodlopende straten. Pierluigi D’Amico onderstreepte bij zijn uiteenzetting dat als alle betrokkenen zich aan deze regels houden, Lucca een van de allerbeste woonoorden uit Italie krijgt. En de toekomstige bevolking zal het ervaren als ‘een veilige haven’.

Reageer op dit artikel