nieuws

Willekeurige afschrijving bespaart belasting

bouwbreed

Twee jaar terug ben ik een zelfstandig aannemingsbedrijf begonnen. Over welke periode kan ik via willekeurige afschrijving op mijn investeringen, belasting besparen?

De willekeurige afschrijving geldt voor startende ondernemers die in een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) opereren. Een voorwaarde is dat u recht heeft op startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Startersaftrek is een persoonsgebonden recht dat u krijgt bij het starten van een nieuwe onderneming. U heeft zelfstandigenaftrek als u aantoont dat u in een kalenderjaar meer dan 1225 uur in uw bedrijf werkt.

In de eerste drie jaar dat u recht heeft op startersaftrek mag u tevens de investeringen in die drie jaar willekeurig afschrijven. U heeft de keus, alles in een jaar of gespreid, hoe het voor u belastingtechnisch het beste uitpakt. De willekeurige afschrijving is een interessante manier om bij een behoorlijk winstniveau de financiering van nieuwe investeringen op peil te houden.

U kunt daarmee voorkomen dat u belasting over uw winst moet afdragen. Als u twee jaar geleden (1995) uw bedrijf bent begonnen en uw belastingaangifte over het belastingjaar 1996 is nog niet ingediend, kunt u nog op investeringen in de belastingjaren 1996 en 1997 de willekeurige afschrijving toepassen. Bent u in uw aanvangsjaar (1995) halverwege het jaar begonnen, dan haalt u misschien het criterium van 1225 uur niet voor de zelfstandigenaftrek.

U mag in zo’n situatie de investeringen van het eerste halfjaar voor de willekeurige afschrijving overhevelen naar uw eerste volle jaar. Maar als u binnen vijf jaar na het kalenderjaar waarin u met willekeurige afschrijving op een bedrijfsmiddel bent gestart niet meer aan de voorwaarden voldoet (geen recht meer op zelfstandigenaftrek) moet de boekwaarde van het bedrijfsmiddel alsnog worden gesteld op de waarde zonder willekeurige afschrijving. Dus alsof u het bedrijfsmiddel in bijvoorbeeld vier jaar zou hebben afgeschreven. Het fiscaal voordeel dat u door de willekeurige afschrijving heeft genoten, moet dan weer aan de winst worden toegevoegd. Daar betaalt u alsnog belasting over.

De willekeurige afschrijving geldt voor alle investeringen waar u normaal investeringsaftrek voor zou hebben gekregen (bedrijfsgebouwen, auto’s, machines, gereedschappen, etc.), maar niet op investeringen in grond, een prive-woning en een personenauto.

Het plafond van de willekeurige afschrijving is – net als bij de investeringsaftrek – f. 515.000 (’97). Indien u in een van de drie startersjaren boven dat plafond investeert, moet u zelf een fiscaal ‘etiket’ plakken op de investeringen waarop u willekeurig afschrijft tot het maximum. Investeringen die boven het plafond uitkomen, mogen niet in volgende jaren willekeurig worden afgeschreven.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Arnhem. tel. 026 – 32 09 500.

Reageer op dit artikel