nieuws

Werkloosheid spectaculair gedaald

bouwbreed

Het aantal geregistreerde werklozen is in het laatste kwartaal van 1997 zeer sterk gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde 336.000 werklozen, bijna 100.000 minder dan in dezelfde periode in 1996.

De daling van de werkloosheid gaat uitzonderlijk snel. In de afgelopen vijftig jaar heeft het CBS maar een keer eerder zo’n onstuimige vermindering van het aantal werkzoekenden meegemaakt. Dat was ten tijde van de arbeidstijdverkorting in 1985.

Voor heel 1997 bedraagt het gemiddelde aantal geregistreerde werklozen 375.000, wat 65.000 minder is dan het gemiddelde over 1996. De afname van het aantal werkzoekenden was het sterkst onder de groep die korter dan een jaar is ingeschreven bij het arbeidsbureau. Daar bedroeg de daling bijna 30 procent in een jaar tijd. Maar ook langdurig werklozen profiteerden van het gunstige economische klimaat. De groep mensen die langer dan een jaar zonder baan zit, nam met 15,4 procent af tot 181.000 in het laatste kwartaal.

Reageer op dit artikel