nieuws

Weiland Schuytgraaf groeit in rap tempo uit tot grote woonwijk

bouwbreed

In de nieuw te bouwen Arnhemse wijk Schuytgraaf moeten over zeven jaar 3200 woningen staan. Tien jaar later moeten dat er 6500 zijn. Nu is Schuytgraaf, het vroegere Driel-Oost, nog een lap weiland in de Betuwe. Onlangs presenteerde ir. Kees Christiaanse van het gelijknamige, Rotterdamse architectenbureau het ontwikkelingsplan.

Schuytgraaf is een Vinex-locatie waar aanvankelijk 2200 woningen gepland stonden voor het jaar 2005. Dat zijn er duizend meer geworden omdat de gemeente Arnhem tegenvallers elders in de stad moet compenseren. Zo mag er sinds 1995 niet meer in de uiterwaarden worden gebouwd, waardoor de bouwlocatie Stadsblokken geschrapt moest worden.

Een andere reden om het aantal te bouwen woningen in Schuytgraaf op te schroeven, is de NS te bewegen zo spoedig mogelijk met de aanleg van de zogenaamde voorstadshalte te beginnen. Als er meer woningen worden gebouwd, zal deze halte eerder rendabel zijn, en de NS sneller beginnen met de aanleg, die ook van belang is voor de wijken aan de oostzijde van het spoor en het Gelredome.

Bij de inrichting van de wijk wordt rekening gehouden met de ligging – op de grens van de Betuwe en de Veluwe. Schuytgraaf wordt uit drie typen bebouwd en twee typen onbebouwd gebied opgebouwd, volgens een ‘boter-kaas-eieren’-structuur waarbij twee aangrenzende gebieden nooit van hetzelfde type zijn. Het onbebouwde gebied wordt in het ene type ingericht met open ruimte (gras en water), in het andere met bosaanplant.

Binnen de bebouwde ruimte varieert de bouwdichtheid. Rond het station komt de bebouwing met de hoogste dichtheid (60 tot 80 woningen per hectare). Daar zullen ook de meeste kantoren (in totaal 50.000 vierkante meter) en voorzieningen terechtkomen. De kernen worden gevormd door bebouwing met middelhoge dichtheid (45 tot 55 woningen per hectare). In dun bebouwde groengebieden met een gemiddelde bouwdichtheid van 25 woningen per hectare komen de vrijstaande woningen en de stadsvilla’s.

In het ontwikkelingsplan wordt Schuytgraaf doorkruist door een stedelijke hoofdweg, de burgemeester Matsersingel, die onder de spoorlijn wordt doorgetrokken naar de nieuwe wijk. De weg kruist op twee punten de ringweg in Schuytgraaf en vindt aansluiting op de N837, die vervolgens bij Heteren zal worden doorgetrokken naar de A50. De verwachting is dat dagelijks zo’n 35.000 auto’s door de wijk komen. De stedelijke hoofdweg komt de wijk in als vierbaansweg, maar wordt bij de eerste kruising met de ringweg in de wijk tweebaans.

Ondanks de verwachte verkeersstromen krijgen fietsers en het openbaar vervoer voorrang bij de aanleg van de verkeersaders. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te waarborgen, worden er aparte busbanen aangelegd, en de ligging van de wijkontsluitingsweg wordt bepaald door de route die de bussen moeten gaan rijden. Bij het NS-station moeten zo’n 800, deels bewaakte, fietsparkeerplaatsen komen. De fietspaden worden zo aangelegd dat fietsers in principe altijd voorrang hebben.

Reageer op dit artikel