nieuws

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten

bouwbreed

reniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) houdt in zijn tijdschrift Verfkroniek een pleidooi voor het aangeven van gezondheidsrisico’s in discussies over verf. Dat is volgens technisch secretaris drs A.C. Winkelaar beter dan te spreken van watergedragen verf. Die bevat immers ook stoffen als glycolen, amines en biocides die moeten worden meegewogen bij de gezondheidsrisico’s. Bovendien gaat het om het gebruik van minder oplosmiddelen en niet om het gebruik van water. Dat is een van de oorzaken dat het project KWS 2000 er niet goed in is geslaagd het bewustzijn te creeren dat er minder oplosmiddelen moeten worden gebruikt. VROM spreekt daarom nu ook alleen nog over oplosmiddelarme verf. Sociale Zaken dreigt echter volgens VVVF dezelfde fout te maken door over watergedragen verven te spreken, terwijl het om de risico’s gaat.

Verfkroniek, VVVF, Leiden, tel.: 071-5318900

Reageer op dit artikel