nieuws

Stagnatie dreigt voor isolatie van 6000 woningen

bouwbreed

Het isoleren van 6000 woningen in Midden-Limburg dreigt ernstige vertraging op te lopen, nu minister De Boer de subsidie voor het project heeft verlaagd tot f. 1,1 miljoen. Het Gewest Midden-Limburg, dat de subsidiepot beheert, pikt dat niet en heeft een procedure aangespannen bij de Raad van State.

Het gaat om huizen die veel last ondervinden van trein- en wegverkeer. De woningen liggen verspreid over het hele gewest.

Het Gewest Midden-Limburg ontving in 1989 f. 300.000, goed voor de isolatie van slechts enkele woningen. De subsidie wordt telkens voor drie jaar toegekend. De minister vond dat het aanbrengen van de voorzieningen niet snel genoeg verliep en verhoogde het budget eerst tot f. 750.000 en vervolgens tot f. 1,5 miljoen voor 1999.

Uit gesprekken met ambtenaren van het ministerie van VROM concludeerden de medewerkers van het Gewest Midden-Limburg dat zij, gelet op de voorgaande verhogingen, voor het jaar 2000 in alle redelijkheid konden rekenen op een bedrag van f. 3 miljoen. Dat strookte ook met de uitspraak van de minister dat alle woningen in 2010 moeten zijn geisoleerd.

Het besluit van de minister om de subsidie voor 2000 niet te verhogen maar juist te verlagen tot f. 1,1 miljoen, viel het Gewest koud op het dak. Bovendien was zij van mening dat de minister haar besluit onvoldoende had onderbouwd. De Boer veegde het bezwaarschrift van het Gewest van tafel met de motivatie dat ze geen geld heeft.

Een woordvoerder van het Gewest sprak zijn ontstemming uit over deze houding. “Eigenlijk zou een bedrag van ruim f. 5 miljoen nodig zijn. Op die manier wordt de isolatie letterlijk met vele tientallen jaren vertraagd. Dat kunnen wij de bewoners niet aandoen.” Het Gewest heeft daarom besloten bij de Raad van State een procedure tegen de minister aan te spannen.

Reageer op dit artikel