nieuws

Speciaal trauma-team moet onrust aanpakken Slopershamer HSL kent voor niemand genade

bouwbreed

Honderden inwoners van diverse Noord-Brabantse gemeenten moeten wijken voor de slopershamer van de overheid. De gedupeerden van de komst van de Hoge snelheidslijn (HSL) in Brabant blijven doorvechten voor compensatie tot de laatste steen van hun huis gesloopt is. Psychische problemen zijn het gevolg. “En daar heeft Rijkswaterstaat nooit bij stil gestaan.”

Het plaatsje Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant is misschien wel het meest typische voorbeeld van de manier waarop het er in diverse gemeenten aan toe gaat bij de komst van de hogesnelheidslijn. Het protest is er groot, net als het onbegrip. Het is een van de meest getroffen gebieden. Hoewel de aanleg van de HSL al een aantal jaren bekend is, zijn veel inwoners nog steeds met stomheid geslagen over het feit dat ze hun huis moeten verlaten voor ‘de flitstrein’. Zeker 126 huizen in het Brabantse dorp, dat vijfhonderd woningen telt, zullen tussen nu en 2004 gesloopt worden om plaats te maken voor de hogesnelheidslijn.

“De situatie waar meer dan een kwart van de inwoners van Zevenbergschen Hoek nu in verkeert is ronduit triest te noemen”, aldus de heer Lormann, secretaris van de belangenvereniging HSL Zevenbergschen Hoek. Als gedupeerde van de HSL voelt hij zich “belazerd” door Rijkswaterstaat. “Alle huizen bij mij in de straat moeten voor 2002 weg zijn. De woningen worden onteigent en dichtgemetseld of bewoond door de anti-kraakbeweging. Ik heb dus de keuze om hier tot 2004 in een soort van getto te blijven wonen of om mijn huis voor veel te weinig geld te verkopen aan de overheid.”

Problemen

Volgens Lormann heeft iedere inwoner van Zevenbergschen Hoek die moet verhuizen door de komst van de HSL zo zijn eigen verhaal en problemen. “Het feit dat Rijkswaterstaat gebruik maakt van de onwetendheid van de mensen hier, die niet of weinig verstand hebben van zaken als onteigening en dergelijke, vind ik echt ronduit slecht. Dat ze hier zo nodig die trein willen laten lopen, dat kan ik me nog wel voorstellen. Echter, dat stukje compassie en hulp van de overheid ontbreekt gewoon. Stel je voor dat je op een goeie dag een brief in de bus krijgt waarin staat dat jouw huis gesloopt gaat worden. Dan schrik je niet alleen heel erg, maar komen er ook meteen vragen in je op. Vragen die Rijkswaterstaat niet voor ons beantwoord.”

De gemeente Zevenbergen, waar Zevenbergschen Hoek onder valt, is zelf ook niet al te blij met alle perikelen die de hogesnelheidslijn met zich meebrengt. Meer dan nieuwe huizen bouwen kan de gemeente niet doen. Toch heeft Zevenbergen getracht om de gedupeerden van de HSL op een andere manier te helpen.

Traumateam

In samenwerking met de stichting De Markenlanden, is een voor Nederland uniek project opgestart. De stichting, die voorziet in allerlei soorten maatschappelijk werk, kreeg van de gemeente Zevenbergen de kans om binnen een week een compleet sociaal-emotioneel spreekuur te starten voor HSL-gedupeerden.

Cecile Dierick, innovatief medewerker bij stichting De Markenlanden, houdt sinds een jaar iedere week spreekuur voor de inwoners van Zevenbergschen Hoek. “Sociale hulpverlening is een heel belangrijke factor in het verwerkingsproces, waar toch een groot deel van de gedupeerden mee te maken heeft op dit moment. Mensen kunnen bij mij hun hart luchten en problemen aankaarten die ze niet zomaar tegen de buurvrouw zouden vertellen. Dit HSL-project veroorzaakt een zeer grote sociaal-emotionele wond bij velen. De meeste mensen wier huis wordt gesloopt, wonen hier sinds hun jeugd en hebben in hun wijk ingrijpende dingen meegemaakt. Zoiets laat je niet zomaar los. In ieder huis zit wel een eigen persoonlijkheid, maar de slopershamer van Rijkswaterstaat kent daar geen compassie voor.”

Het trauma-team in Zevenbergschen Hoek werkt goed. “Mensen komen na een tijdje rustiger op je over. Bovendien zijn het ook technische en juridische vragen die mij sinds kort worden gesteld. Die geef ik weer door aan de gemeente en de belangenvereniging. Want het mag dan misschien zo zijn dat Rijkswaterstaat meer zijn eigen belang nastreeft in deze kwestie. Wij zorgen er niet alleen voor dat mensen geen financiele klap krijgen, maar ook dat sociale problemen door de komst van de HSL worden aangepakt.”

Reageer op dit artikel