nieuws

Rotterdam wil zonder milieuvergunning mijnsteen gebruiken

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland wil dat Rotterdam een milieuvergunning aanvraagt voor gebruik van Duits mijnsteen in de Margriethaven. Rotterdam vindt dat onnodig en stelt dat mijnsteen onder het Bouwstoffenbesluit valt.

De gemeente tekende eerder bezwaar aan tegen de vergunningsplicht. De Raad van State doet binnenkort uitspraak.

Eerder wilde Rotterdam mijnsteen gebruiken voor een gedeeltelijke demping van de Margriethaven en voor de beschermende bestorting voor de pijlers van de Erasmusbrug. Ook toen eiste Zuid-Holland een vergunning volgens de Wet Milieubeheer. Door de vertraging die de procedure zou veroorzaken, zag de gemeente af van mijnsteen en koos voor vervangend materiaal. Rotterdam meent dat het zonder bezwaar mijnsteen kan gebruiken. Het materiaal valt volgens de Maasstad onder het Bouwstoffenbesluit. Daarin staat, dat een stof die zonder nadere bewerking en duidelijke milieubezwaren nuttig kan worden toegepast, geen vergunning vereist.

DCMR Milieudienst Rijnmond ziet wel voldoende redenen om een vergunning verplicht te stellen. Rotterdam wil namelijk Duits mijnsteen gebruiken. In tegenstelling tot het Limburgse mijnsteen is dit materiaal niet gecertificeerd.

Mijnsteen zit rond steenkool en oxideert in de buitenlucht. Daardoor ontstaat pyriet. In deze stof zit ijzersulfide dat in water uitloogt. Om die reden moet er een vergunning komen, zodat duidelijk wordt onder welke voorwaarden de Duitse mijnsteen wordt verwerkt. Het Limburgse mijnsteen is volgens DCMR reeds geoxideerd en reageert niet meer. In dat geval geldt geen vergunning- maar een meldingsplicht. Tot op heden is in tien tot twaalf gevallen Duits mijnsteen gebruikt. In alle gevallen was een vergunning noodzakelijk. De Raad van State moet nu vaststellen of die bepaling ook voor de Margriethaven geldt.

Reageer op dit artikel