nieuws

Rijk gooit Betuwelijn en HSL op de markt

bouwbreed

Private deelname inclusief een deel van de financiering in de HSL-Zuid en de Betuweroute moet zo’n f. 3,4 miljard opleveren. Daarnaast verwacht Verkeer en Waterstaat nog eens enkele miljarden investeringen vanuit het bedrijfsleven. De bedoeling is volgend jaar een openbare tender in binnen- en buitenland uit te schrijven voor deelname in een of meer pps-projecten rond deze infrastructuur.

Door vroegtijdige inschakeling van private partijen in het project HSL-Zuid, waardoor die nog een belangrijke eigen inbreng kunnen hebben in ontwerp en realisatie, hoopt het ministerie van Verkeer en Waterstaat publiek-private samenwerking aantrekkelijk te maken. Voor de HSL moet dat f. 1,8 miljard aan private financiering opleveren, voor de Betuweroute f. 1,6 miljard.

Volgens project-directeur HSL-Zuid ir. Wim Korf is het lospeuteren van private gelden op zich niet de doelstelling van de voorgenomen pps-constructies. Private deelname biedt mogelijkheden voor verkorting van de bouwtijd en minimaliseren van de integrale projectkosten gedurende de totale exploitatieduur”, aldus Korf.

Volgens hem zijn er legio mogelijkheden rond de projecten die rendabel en dus interessant zijn voor private partijen. Daarbij gaat het niet alleen om de vervoersexploitatie, de gelden die de reizigers binnenbrengen, maar ook om de ontwikkeling van stationsgebieden, telecommogelijkheden, gebruik van het overschot aan energie en voor- en natransport.

Uitdagen

Momenteel is de projectorganisatie druk doende te bekijken hoe een en ander vorm gegeven kan worden. “Dit jaar benaderen we de markt, die we willen uitdagen een beeld te geven hoe de privatisering vorm gegeven kan worden. Eind dit jaar moet dat leiden tot een privatiseringsmodel. Volgend jaar schrijven we een openbare tender in binnen- en buitenland uit zodat we voor 2000 een private partij of consortium hebben die participeert”, zo zegt Korf.

Uit het model zal ook moeten komen hoe de HSL moet worden aanbesteed. Allerlei mogelijk opties liggen nog open, zoals construct en design, al dan niet gekoppeld aan onderhoud.

En als het niet lukt? “Dan zullen we bij minister Zalm (Financien) moeten aankloppen. Want als we een ding hebben geleerd, dan is het wel dat hij goedkoper kan lenen dan wij”, vult directeur Financieel-Economische Zaken van Verkeer en Waterstaat Ab Lambarts aan.

Voor de Betuweroute ligt de zaak iets anders. “De projecten verkeren in een andere fase. Kunnen bij de HSL-Zuid private partijen nog meedoen in de ontwerpfase, bij de Betuweroute is dat al een gepasseerd station”, aldus Korf.

Daarom zal in dat project worden ingezet op private deelname in de exploitatie.

Tracewijzigingen

Het is de eerste keer dat ministeries publiek-private samenwerking op zo’n grote schaal aanpakken. Verkeer en Waterstaat, VROM en Financien buigen zich over de mogelijkheden en staan zelfs open voor kleine tracewijzigingen als dat commercieel aantrekkelijker mocht zijn.

De studie die ABN-Amro onlangs presenteerde gaat veel verder. Het rapport bepleit al een betrokkenheid van publieke partijen in de initiatiefase. Dus nog voordat alle trace-besluiten en andere ideeen zijn uitgewerkt. Het betoog is rendabele en onrendabele projecten bij elkaar te trekken en de financiering daar op in te stellen. Dit model wordt nu al beproefd in Amsterdam Zuid-Oost.

De Zogenoemde Sleutelprojecten waarbij de HSL-stations in de grote steden worden aangepast voor de snelle treinen, bijten dit initiatief niet. “Integendeel die ideeen krijgen een plaats in deze plannen en sluiten daar prima op aan”, vindt Korf.

Reageer op dit artikel