nieuws

‘Provincie reserveert onnodig ruimte voor 22.000 woningen’ Gelderland woedend op minister De Boer

bouwbreed

Provinciale Staten van Gelderland liggen in de clinch met milieuminister De Boer, omdat zij een vernietigend oordeel velde over het streekplan de provincie. Gedeputeerde Staten vinden dat de minister buiten haar boekje is gegaan. “Wij zullen de brief van de minister dan ook aan een gedegen bestuurs-juridische analyse onderwerpen”, aldus gedeputeerde P. Dirksen.

De minister gaf haar mening over het streekplan in een brief aan Provinciale Staten op 18 december jongstleden. Ze schrijft onder meer dat het provinciale plan haaks staat op de Vinex-afspraken, omdat er veel te veel huizen worden gebouwd en te veel bedrijventerreinen worden ontwikkeld.

Dirksen is vooral kwaad omdat De Boer dreigt met ingrijpen als Gelderland niet bereid is een aantal onderdelen uit het plan te schrappen. De Boer wil voor het einde van januari antwoord van de provincie.

“Terwijl zijzelf ruim een jaar gewacht heeft met een reactie op het streekplan, dat in 1996 is vastgesteld”, zegt Dirksen. De minister haalt in haar brief echter aan, dat Gelderland en het rijk al ruim tien jaar met elkaar overhoop liggen over de bouwlocaties voor woningen en bedrijven in de provincie. Zij lijkt nu snel knopen te willen doorhakken.

Wetswijziging

Het conflict spitst zich toe op de invulling van de niet-stedelijke gebieden, die De Boer volgens Gelderland ten onrechte ‘het buitengebied’ noemt. De minister wil dat er buiten de stedelijke concentraties minder ruimte komt voor bouwen, terwijl Gelderland de exacte bouwruimte pas wil regelen in bestemmingsplannen.

De gedeputeerde meent dat de wet op de Ruimtelijke Ordening hiertoe de mogelijkheid biedt. “Als de minister daar een probleem mee heeft is wijziging van de wet een meer voor de hand liggende oplossing dan aandringen op het niet gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt.”

Volgens de minister maakt Gelderland onnodig ruimte voor de bouw van bijna 100.000 woningen, terwijl er hoogstens ruim 78.000 woningen nodig zijn tot 2005. Dirksen stelt dat de behoefte aan nieuwbouw in de Randstad en de noordelijke provincies weliswaar daalt, maar dat dat in Gelderland zeker niet het geval is. De cijfers van de minister leveren binnen tien jaar een woningtekort van 2,5 procent op, berekent de gedeputeerde.

Schadeclaims

De Boer wil uit milieuoogpunt dat Gelderland een bedrijventerrein bij Elburg schrapt, evenals de uitbreiding van de vuilstort op de Veluwe. De uitbreiding van een bedrijventerrein bij Deventer noemt De Boer prematuur. De Arnhemse bouwlocatie bij de uiterwaarden van de Rijn is verboden, omdat er inmiddels nieuw rijksbeleid is voor bouwen langs de rivieren.

Over dit laatste punt zegt Dirksen dat de provincie ervoor past de Zwarte Piet te krijgen met alle gevolgen van dien. Als Arnhem niet mag bouwen door actueel rijksbeleid, moet het rijk dat maar met de stad oplossen. Gelderland wijst de minister bovendien op tal van schadeclaims, die het gevolg kunnen zijn van de door haar gewenste veranderingen in het streekplan.

Reageer op dit artikel