nieuws

Prijsvraag Jonge Architecten Internet

bouwbreed Premium

“Het wilde wonen” is onderwerp van de eerste architectuurprijsvraag op Internet. Deze wordt georganiseerd door de stichting Jonge Architecten Prijs JA en de Bond van Nederlandse Architecten.

De prijsvraag start in april en heeft twee oogmerken. Ten eerste onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van nieuwe media bij de communicatie over plannen tussen architecten en hun klanten, zowel opdrachtgevers als gebruikers. Ten tweede onderzoek naar het spanningsveld tussen de huidige gang van zaken in de Nederlandse ruimtelijke ordening en de woonwensen van de consumenten.

Wie zich wil aanmelden kan een e-mail sturen naar: forum 0106bna.nl of bellen naar de BNA, tel. 020-5553666.

Reageer op dit artikel