nieuws

Platte daken op Vinex-woningen vergroten problemen dakpanleverancier

bouwbreed

Op Vinex-locaties komen opvallend veel woningen met platte daken. Meer dan tweemaal zoveel als bij overige nieuwbouw. Dat gebeurt niet uitsluitend vanwege het kostenaspect. Het is meer een kwestie van de nieuwe tijdgeest. Voor de dakenmarkt heeft dit zeker consequenties.

De keuze voor platte daken kan ook een reactie zijn op de eenvormige woningen, die in hoog tempo zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Dat veronderstelt Hans de Wind, projectmanager van projectbureau Leidsche Rijn in Utrecht. “Iedere gemeente wil wel eens aan de weg timmeren met nieuwe ontwerpen en ideeen.”

Bovendien nodigen de soms schots en scheef lopende pvc-hemelwaterafvoeren ook niet uit tot hogere woningbouw met schuine kappen. “Geen gezicht wat je soms ziet.” Datzelfde geldt voor de vaak scheef staande doorvoerpijpjes op de daken. “Vaak is nauwelijks de moeite genomen om de doorvoeren recht op het schuine dak te zetten. Op gebouwen met platte daken zijn deze gemakkelijker en netter te integreren”, zegt De Wind.

Bij de duurdere woningen op Vinex-locaties geeft ruimtewinst soms de doorslag voor het toepassen van platte daken. Daar wordt vaak gewerkt met een inspringende derde verdieping, al of niet voorzien van een balkon. Maar ook hierbij speelt het kostenaspect een rol. Een plat dak is gewoonlijk veel goedkoper dan een zadeldak. Een handige tussenvorm is het lessenaarsdak.

Zonnecollectoren

Volgens Vebidak is er nog een andere reden, waarom tegenwoordig veel voor platte daken wordt gekozen. “Hierop zijn gemakkelijker een of meerdere zonnecollectoren te plaatsen”, aldus directeur ing. D.A Jonkers. Veel woningen met hellende daken moeten een op het zuiden georienteerd dak hebben, om optimaal van de zonnewarmte gebruik te kunnen maken bij het toepassen van zonnecollectoren. Dat is bij een plat dak niet aan de orde. Daarop zijn de collectoren eenvoudigweg zo op te stellen, dat ze optimaal profiteren van de zonnestralen.

Vebidak merkt nog niet veel van het grotere marktaandeel, dat de leden zal toevallen, omdat ze veel meer zijn georienteerd op de utiliteitsbouw. Als er al platte daken worden uitgevoerd, dan betreft het daken van meergezinswoningen van woningbouwverenigingen. Platte daken van individuele woningen worden meestal uitgevoerd door loodgieters of door beunhazen.

Dakpanleveranciers

“Ze hebben het al heel moeilijk en zullen het zeker nog moeilijker krijgen”, aldus J.L.M. Weijers van ‘Het Hellende Dak’, de Nederlandse vereniging voor dakdekkersbedrijven hellende daken. Hij doelt hiermee op de dakpanleveranciers. Vanwege de opkomst van zonnecollectoren, die in toenemende mate in de daken worden geintegreerd, hebben ze het al moeilijk. Daardoor worden namelijk aanzienlijk minder dakpannen gelegd. Dit treft vooral de betonnen dakpannenleveranciers, zoals bijvoorbeeld RBB Verkoopkantoor BV te Montfoort, omdat voor grote projecten vaak werd gekozen voor deze dakpannen. De problemen worden gelukkig gedeeltelijk opgevangen door dakrenovatie, maar dat houdt ergens een keer op. Daar komt bij dat door de open grenzen de concurrentie op de dakpannenmarkt bijzonder groot is.

Een van de grote keramische dakpannenleveranciers, Kleidakpannen BV te Reuver, ondervindt al grote nadelen van de trend naar platte daken. Deze wordt volgens woordvoerder H. Laumans vrijwel uitsluitend bepaald door architecten, die eens wat anders willen dan zadel- en monnikskappen. Maar de ‘gewone burger’ verlangt volgens hem naar een echt dak boven zijn hoofd. Nog afgezien van de wens van het bezitten van een zolder, die ook hoog wordt gewaardeerd. Zelfs op Vinex-locaties, waar aanvankelijk voor platte daken is gekozen, wordt onder druk van de vraag van aanstaande kopers en huurders afgezien van platte daken, aldus Laumans. Er wordt omgeschakeld naar een moderne vorm van hellende daken. Laumans ziet al een kentering ten gunste van het hellende dak. Hij verwacht dan ook dat de vraag hiernaar weer snel zal toenemen.

N. Lahey, verkoopdirecteur van Koramic Dakpangroep BV te Deest, kan verheugd melden dat het bedrijf nog geen directe hinder ondervindt van de platte daken-ontwikkelingen. Ze hebben een goed jaar achter de rug. “We hebben er hard voor moeten werken.” Het goede resultaat is mede te danken aan marktvergroting in zowel nieuwbouw als renovatie. Ook de grote verscheidenheid en kleuren van (klei)dakpannen, die het bedrijf voert, speelt mee.

Reageer op dit artikel