nieuws

Plan voor spoortunnel onder Hengelo

bouwbreed Premium

Het is een serieuze optie om goederentreinen op de toekomstige Noordtak van de Betuwelijn via een metersdiepe, dubbele spoortunnel onder Hengelo door te leiden. Dat staat in de zogenoemde KEI-studie van NS Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat. Momenteel ligt deze studie bij de gemeenten Enschede en Hengelo ter inzage. Op de kosten gaat de studie niet in.

De Noordtak van de Betuwelijn mag de drukke spoorlijn tussen Almelo en Enschede niet gelijkvloers kruisen. Een talud van zes meter hoog in het kruispunt Enschede-Hengelo is visueel onaantrekkelijk.

Een andere mogelijkheid is de spoorlijn vanaf Delden – langs de stortplaats Boeldershoek en Akzo Nobel – tussen de steden Enschede en Hengelo door te leiden. Maar dat zou het landschappelijk fraaie buurtschap Twekkelo verwoesten.

De Hengelose Werkgroep Twentelijn, die tegenstander is van goederentreinen over bestaand spoor door de bebouwde kom, reageert positief op de optie om te ondertunnelen. “Mits op voldoende diepte. Zodat de bebouwing geen schade kan oplopen”, zegt voorzitter Germ Huizinga. “Een voorkeur voor een van de opties hebben we niet.”

Aan beide kanten van de spoorlijn tussen Delden en Oldenzaal is voldoende ruimte om tunnels te boren. Ook technisch is dat mogelijk.

De Noordtak van de Betuwelijn buigt bij Zevenaar af. NS Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat onderzoeken een groot aantal traces om de goederentreinen via Oldenzaal over de grens te leiden. Opties zijn onder meer verdubbeling en elektrificatie van de boemellijn Zutphen-Hengelo en de aanleg van een nieuwe spoorlijn van de autoweg A18 (Arnhem-Enschede). Deze laatste moet nog worden aangelegd.

Middenberm

De jongste variant is afkomstig van dr. Raymond Gaymans en ir. Willem Bos, wiens naam eerder is verbonden aan een serieuze variant voor de Hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Amsterdam. Gaymans en Bos stellen voor de goederenspoorlijn van Deventer tot Oldenzaal op de middenberm van de A1 aan te leggen.

Deze zogeheten Fgb-variant krijgt steun van natuurbeschermers die zich grote zorgen maken over de aantasting van het Twentse landschap door de Noordtak. Zo dreigt het landgoed Twickel doorsneden te worden.

Aanleg van het goederenspoor in de middenberm van de snelweg op maaiveldhoogte levert geluidsoverlast en risico’s voor het autoverkeer op. Gaymans en Bos voelen daarom meer voor een spoorbeek van anderhalf tot twee meter diep. Bij ontsporing blijft de trein dan vanzelf binnen de bedding. Ook behoeven bestaande viaducten in dat geval geen aanpassing.

De tracestudie van de Noordtak verschijnt in september. Daarna begint de inspraakprocedure voor de burgers. Gemeenten kunnen al in april inspreken op basis van een concept.

Reageer op dit artikel