nieuws

Ontsluitingskosten niet dwingend verhaalbaar

bouwbreed

De Raad van State gaat bekijken of de gemeente Schoorl wel over een deugdelijke exploitatieverordening beschikt. Het gaat daarbij om een aangepaste, door de VNG opgestelde verordening die gemeenten de mogelijkheid biedt om grondeigenaren te dwingen financieel bij te dragen in de exploitatiekosten van een bouwperceel.

Schoorl maakt net als twaalf andere Nederlandse gemeenten, waaronder Soest en Amstelveen, gebruik van de aangepaste verordening. Naast een bouwvergunning moet de eigenaar van de grond ook een exploitatievergunning aanvragen, zodat het perceel op de openbare weg en het riool kan worden aangesloten. Voor de aansluiting moet de huizenbouwer bijdragen aan de aansluitkosten. Als hij dat niet doet kan de gemeente door middel van een dwangsom het geld alsnog binnenhalen.

In de meeste andere gemeenten sluiten gemeente en huizenbouwers een overeenkomst over de kosten van de exploitatie. Een gemeente kan een dergelijke overeenkomst echter niet afdwingen, zodat er situaties ontstaan waarbij de huiseigenaren niets betalen en hun aansluitingen zelf regelen. De gemeente komt daardoor geld te kort om de totale ontsluitingskosten van bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk te dekken.

Geen dwang

De gemeente Schoorl hoopte door middel van de verplichte exploitatievergunning iedere huizenbouwer te kunnen dwingen bij te dragen in de totale exploitatiekosten. Maar de rechtbank in Alkmaar dacht daar anders over, en stelde in twee gevallen dat het volgens artikel 42 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) niet mogelijk is om pas een exploitatievergunning af te geven als de grondeigenaar de exploitatiekosten betaald heeft. De gemeente Schoorl stapte naar de Raad van State in de hoop dat het rechtscollege de verordening van een wisse dood kan redden. Staatsraad Van der Burg constateerde dat het er inderdaad om draait of de verordening wel strookt met de Wro en of de gemeente alleen op grond van betaling een vergunning mag verlenen.

Gemiste kans

Woordvoerder P. Revermann van de gemeente Schoorl onderstreepte dat de gemeente een middel moet hebben om grondeigenaren en huizenbouwers te dwingen bij te dragen in de kosten van de aansluitingen. “Als dat niet mogelijk is dan kan een eigenaar van een bouwperceel rustig achterover leunen totdat er een weg of een riool langs zijn perceel wordt aangelegd. En dat is niet eerlijk tegenover de huizenbouwers die wel bijdragen in de exploitatiekosten”, aldus Revermann, die er aan toevoegde het jammer te vinden dat er ook in de nieuwe Wro – die nog bij de Tweede Kamer ligt – niets geregeld is om het exploitatieprobleem voorgoed de wereld uit te helpen.”Een gemiste kans,” aldus Revermann.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels