nieuws

Onderzoekers vegen de vloer aan met studies naar Zuid-Amerikaanse waterweg Hidrovia

bouwbreed

De onderzoeken die de uitvoering van Zuid-Amerikaanse waterweg Hidrovia voorbereiden, laten ernstig te wensen over. De inhoud staat een goede besluitvorming in de weg. Dat meent de onafhankelijke MER-commissie Utrecht in een advies aan minister Pronk. Die had om het onderzoek gevraagd. Eerder lieten een internationale groep van hydrologen en onafhankelijke deskundigen zich zeer kritisch uit over de resultaten.

De mer-commissie stelde vast dat de Zuid-Amerikaanse plannenmakers vooral naar de economische voordelen van het Hidrovia-project kijken. Milieubelangen komen niet aan de orde. De studie van het raadgevende bureau

Taylor-Golder-Consular-Connal (TGCC) gaat ook voorbij aan de belangen van de laagste inkomensgroepen in het stroomgebied en aan die van de plaatselijke bevolking in het algemeen. Naar verluidt is ook TGCC niet zo erg tevreden met het rapport. De opdrachtgevende Intergouvernementele Commissie Hidrovia heeft het bureau fors onder druk gezet om op korte termijn met resultaten te komen.

Het advies aan minister Pronk maakt het voor ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ moeilijker zonder aanvullende of diepgaander studies financieel of anderszins bij te dragen aan het project.

Officieel begonnen de Hidrovia-landen Argentinie, Brazilie, Uruguay, Paraguay en Bolivia nog niet met de uitvoering van het project. Wel baggert het Belgische Jan de Nul momenteel het Argentijnse deel van de waterweg uit tot een diepte van negen meter.

Ook in Paraguay en Bolivia vinden kleinere werken plaats die op papier geen verband houden met de Hidrovia. De Amsterdamse organisatie Both Ends vreest dat op die manier de internationale Zuid-Amerikaanse vaarweg uiteindelijk tot stand komt. Both Ends vertegenwoordigt in Europa de belangen van een coalitie van Latijns-Amerikaanse organisaties.

De onderzoeken naar de Hidrovia vergden inmiddels om en nabij f. 14 miljoen. De Internationale Ontwikkelings Bank (IDB) noemt die volgens Both Ends “slecht uitgevoerd.” De bank vindt nu dat de betrokken overheden zelf een beslissing moeten nemen. Het zit er niet in dat de IDB zal adviseren om de onderzoeken terug te trekken, omdat de bank daarmee voor schut gaat.

Wel kan de IDB nieuwe studies verlangen wanneer de deelnemende overheden middelen aanvragen. De bank is volgens Both Ends niet de enig mogelijke financier. De Hidrovia-landen kunnen bijvoorbeeld besluiten om op de internationale kapitaalmarkt gelden te lenen of om het project in concessie uit te geven.

Rampen

Eerder voorspelden het Amerikaanse Ecology Defence Fund (EDF) en het Wereldnatuurfonds (WWF) ecologische rampen wanneer het Hidrovia-project in uitvoering komt. Een deel van de vaarweg doorkruist het Braziliaanse natuurgebied Pantanal; een van de grootste zogeheten wetlands ter wereld.

Ook in Bolivia loopt de natuur schade op. Verder stroomafwaarts passeert de Hidrovia in Paraguay het droge natuurgebied Grand Chaco. Uitdiepen en normaliseren van de rivier tussen de Paraguyaanse hoofdstad Asuncion en de Braziliaanse grens verdrievoudigt volgens EDF en WWF mogelijk de stroomsnelheid. De Pantanal komt daardoor in elk geval voor een deel droog te staan. In het verlengde daarvan komt er in kortere tijd meer water in de benedenloop waardoor oevers kunnen beschadigen. Sterke regenval vergroot het overstromingsgevaar.

De Hidrovia-landen menen dat de werken dit gevaar inperken en proberen met dat argument de plaatselijke bevolking voor het project te winnen. In hun visie kan een uitgediepte rivier meer water bergen zodat het minder snel de oevers blank zet.

Both Ends merkt op dat het gedrag van rivieren minder makkelijk is te voorspellen. Volgens de organisatie beperken bochten in de rivier eerder de kans op overstromingen. Die kunnen vooral in de dichtbevolkte benedenloop desastreus uitvallen.

De overheden wijzen op hun beurt vooral op de economische ontwikkelingen die een goed functionerende Hidrovia in gang zet. Volgens Both Ends neemt de weerstand onder de bevolking evenwel toe.

Reageer op dit artikel