nieuws

Noordelijke provincies blijven in verdomhoekje

bouwbreed

De drie noordelijke provincies timmeren hard aan de weg. De commissie Langman en de discussienota 2030 zijn belangrijk voor het Noorden, maar lijken vooralsnog zonder concrete gevolgen. Zo blijkt ook weer uit de nieuwjaarsrede van P.E. van der Zee, voorzitter van de Groningse Kamer van Koophandel.

De commissie Langman heeft de kansen voor de noordelijke provincies op een rij gezet en daar een prijskaartje aangehangen. Het Kabinet lijkt echter niet bereid te investeren. Ook uit de zogenoemde Missiebrief van datzelfde kabinet is alle aandacht voor een sterke Randstad. “De neiging bestaat om de aanbevelingen op de lange baan te schuiven.”

De voorzitter refereert ook aan een aantal initiatieven die wel van de grond komen. Voorbeelden daarvan zijn de Blauwe stad, de buitendijkse werf aan de Eemshaven, het Technologiecentrum Noord-Nederland en de ethyleenleiding naar Delfzijl.

Een nieuw aan te leggen ethyleenleiding tussen Rotterdam en de Eemshaven kan de basis zijn voor een hele nieuwe productielijn in de regio. Ethyleen vormt de basis voor productie van kunststoffen. “Dit zou de aantrekkelijkheid van Delfzijl kunnen vergroten. Die pijplijn moet er komen.”

Het is een van de wensen op het verlanglijstje van de Kamer en ook een van de aanbevelingen van de commissie Langman. Het Noorden zal de komende tijd hard knokken om politiek Den Haag daarvoor geld te laten vrijmaken.

Reageer op dit artikel