nieuws

Nieuwbouw waterproductie Heel vergt f. 300 miljoen

bouwbreed

Waterleidings Maatschappij Limburg (WML) in Maastricht begint dit jaar met de bouw van een waterproductiebedrijf in Heel. Het betreft een bedrijfsgebouw met drie waterzuiveringsunits. Bij de fabriek komt ook een kantoor. De totale kosten belopen f. 275 tot f. 300 miljoen.

Het bedrag is inclusief bouwkosten en de kosten voor infrastructuur, de aanleg van transportleidingen naar de distributiepunten, elektronica en herinrichting van de gronden rond het verzamelbekken De Lange Vlieter. Op honderd meter afstand van dit bekken worden twintig tot dertig pompputten geslagen tot in de zand- of grindlaag, met een diepte van 30 tot 50 meter.

Het heringerichte gebied moet straks aansluiten op de natuurgebieden Tuspeel, Heelderpeel en Beegderheide. Het te verwerken Maaswater wordt betrokken uit het voormalig grindgat De Lange Vliert. De plannen zijn in voorbereiding bij het Ingenieursburo DHV-water, KIWA en WML zelf. Het project moet na de eeuwwisseling gereed zijn.

Vanaf 2002 kan het bedrijf 20 miljoen m3 drinkwater per jaar leveren. Samen met het waterproductiebedrijf in Roosteren, dat 9 miljoen m3 drinkwater op jaarbasis produceert, is dat voldoende voor eenderde van de drinkwatervoorziening in Limburg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels