nieuws

‘Nee’ tegen varkens opent perspectieven voor kippen

bouwbreed

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) vreest dat Zeeland behalve met varkens uit Brabant ook overspoeld zal worden met zeer grote kippenmesterijen. Volgens de federatie benaderen makelaars, vaak in opdracht van veevoederleveranciers, akkerbouwers met de vraag of ze interesse hebben om kippen te gaan houden. Alleen al in Zeeuws-Vlaanderen zouden 50 tot 60 akkerbouwers serieuze belangstelling voor het aanbod hebben.

De provincie bepaalde vorig jaar dat ze alleen nog vergunningen voor intensieve veehouderij zou verlenen op een vloeroppervlak van 1000m2 als neventak op een akkerbouwbedrijf. Doel was de varkensinvasie te keren. De kippen kunnen echter in kooien gestapeld worden, waardoor de beperkte vloerafmeting toch nog een lucratieve handel kan opleveren. Gerekend naar de belangstelling in Zeeuws-Vlaanderen vreest de ZMF een invasie van een paar miljoen kippen in Zeeland. Bij die berekening gaat de organisatie nog maar uit van stallen met twee lagen kooien. Maar er liggen al aanvragen voor kippenmesterijen met zeven lagen. De milieuorganisatie heeft GS van Zeeland gevraagd te onderzoeken in hoeverre de dreiging reeel is. Ze dringt er op aan zonodig het beleid aan te passen.

Reageer op dit artikel