nieuws

Nederlandse studie naar sneltram Israel

bouwbreed Premium

Logitech/Railplan, onderdeel van de Strukton Groep, gaat een studie uitvoeren naar de aanleg van een 6 km lange sneltram in Beersheba (Israel). Dit heeft directeur Rodenburg van dit advies- en ontwerpbureau gisteren meegedeeld. Het in het Hebreeuws gestelde contract voor deze haalbaarheidsstudie is afgelopen weekeinde in Israel getekend. De Nederlandse versie was al in november getekend in bijzijn van minister Jorritsma en de Israelische minister Isaac Levy. De studie heeft een contractwaarde van f. 1 mln en zal 8-9 maanden duren.

Logitech/Railplan zal voor de uitvoering van de studie experts uit het eigen bedrijf inzetten maar deze ook betrekken van de NS en de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Ook van Israelische zijde zullen experts deelnemen. De coordinatie berust bij de City Engineer in Beersheba. Logitech/ Railplan is geassocieerd lid van de Netherlands Rail Association (NRA), een consortium van bedrijven en adviesbureus. In NRA nemen onder meer Holec, Stork, Strukton en Volker Wessels Stevin deel. De vereniging promoot de belangen van de leden in het buitenland. Als zodanig was zij betrokken bij de onderhandelingen die geleid hebben tot het contract van Logitech/Railplan.

Reageer op dit artikel